Kalibracja czujników taśmy i nośnika
Kalibracja czujników taśmy i nośnika
View content for :
Product:

Kalibracja czujników taśmy i nośnika

Kalibracja drukarki dostosowuje czułość czujników nośnika i taśmy. Pomaga również zapewnić prawidłowe wyrównanie drukowanego obrazu i optymalną jakość wydruku.
Kalibrację należy przeprowadzić w następujących sytuacjach:
  • Przełączono na inny rozmiar lub typ taśmy lub nośnika.
  • W drukarce występują następujące problemy:
    • pomija etykiety
    • wydrukowany obraz przesuwa się w obie strony lub w górę i w dół
    • taśma nie jest wykrywana, gdy jest zainstalowana lub gdy się skończy
    • etykiety nieciągłe są traktowane jako etykiety ciągłe