Wykonywanie kalibracji ręcznej
Wykonywanie kalibracji ręcznej

Wykonywanie kalibracji ręcznej

W przypadku wystąpienia problemów z wydrukiem może być konieczna ręczna kalibracja drukarki.
 1. Na panelu sterowania naciśnij i przytrzymaj przyciski
  PAUSE
  (Pauza) oraz
  CANCEL
  (Anuluj) przez 2 sekundy.
  Kontrolki stanu i pauzy jednokrotnie migną na żółto. Następnie kontrolka pauzy zacznie migać na żółto.
 2. Zwolnij zespół głowicy drukującej.
  Gdy dźwignia głowicy drukującej obraca się w górę, mechanizm głowicy drukującej również obraca się w górę.
 3. Wysuń nośnik o około 150 mm (6 cali) z drukarki, a następnie usuń naświetlone etykiety, tak aby pozostał tylko podkład.
 4. Pociągnij nośnik do drukarki tak, aby tylko jego spód znajdował się pomiędzy czujnikami nośników.
 5. Przesuń taśmę (jeśli jest używana) w prawo, z dala od czujników.
 6. Zamknij zespół głowicy drukującej.
 7. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby rozpocząć kalibrację.
  Kontrolka pauzy zgaśnie, a kontrolka materiałów eksploatacyjnych zacznie migać na żółto. Proces jest zakończony, gdy kontrolka materiałów zgaśnie, a kontrolka pauzy zmieni kolor na żółty.
 8. Zwolnij zespół głowicy drukującej.
  Gdy dźwignia głowicy drukującej obraca się w górę, mechanizm głowicy drukującej również obraca się w górę.
 9. Załaduj ponownie taśmę (jeśli jest używana), przesuwając ją w lewo i prostując, a następnie obróć wrzeciono odbierające taśmy, aby zlikwidować luz.
 10. Pociągnij nośnik do przodu, aż etykieta znajdzie się między czujnikami.
 11. Zamknij zespół głowicy drukującej.
 12. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby zakończyć kalibrację.
  Kontrolka materiałów miga na żółto. Proces jest zakończony, gdy kontrolka materiałów zgaśnie, a kontrolka pauzy zmieni kolor na żółty.
 13. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby włączyć drukowanie.
 14. Naciśnij przycisk
  FEED
  (Podawanie), aby sprawdzić, czy etykieta jest podawana do właściwej pozycji.