Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej
Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej
View content for :
Product:

Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej

Aby korzystać z opcjonalnego bezprzewodowego serwera druku drukarki, konieczne może być skonfigurowanie drukarki do komunikacji z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) za pośrednictwem bezprzewodowego serwera druku.
Dodatkowe informacje na temat serwerów druku Zebra można znaleźć w przewodniku użytkownika przewodowego i bezprzewodowego serwera druku ZebraNet. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać na stronie zebra.com/manuals.
 1. Zainstaluj sterowniki zgodnie z instrukcjami w sekcji Instalowanie sterowników i podłączanie do komputera z systemem Windows.
 2. W razie potrzeby określ wartość ESSID odpowiadającą wartości używanej przez router bezprzewodowy. Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania wartości ESSID, której chcesz użyć. Aby uzyskać informacje na temat sposobów zmiany wartości, patrz ESSID.
 3. W razie potrzeby skonfiguruj następujące ustawienia drukarki. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać prawidłowe wartości dla danej sieci.
  • Brama — dopasuj wartość bramy do swojej sieci LAN.
  • Podsieć — dopasuj wartość podsieci do swojej sieci LAN.
 4. Zresetuj sieć (patrz Resetuj sieć), aby umożliwić zastosowanie zmian w ustawieniach sieci.
 5. Jeśli drukarka nadal nie łączy się, skonfiguruj statyczny adres IP, konfigurując poniższe dodatkowe ustawienia, a następnie ponownie zresetuj sieć. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać prawidłowe wartości dla danej sieci.
  • Protokół IP — zmień wartość z ALL (Wszystkie) na PERMANENT (Stały).
  • Adres IP — przypisz unikatowy adres IP do drukarki.