Korzystanie z trybu odklejania
Korzystanie z trybu odklejania
View content for :
Product:

Korzystanie z trybu odklejania

 1. Włóż nośnik do drukarki. Patrz Wkładanie nośnika do drukarki.
 2. Zwolnij zespół głowicy drukującej.
  Gdy dźwignia głowicy drukującej obraca się w górę, mechanizm głowicy drukującej również obraca się w górę.
 3. Wysuń całkowicie zewnętrzną prowadnicę nośnika.
 4. Załaduj nośnik, jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że nośnik przechodzi przez otwór w transmisyjnym czujniku obecności nośnika (1) i pod wewnętrzną prowadnicą nośnika (2). Nośnik powinien lekko dotykać tylnej strony otworu transmisyjnego czujnika obecności nośnika.
  Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
 5. Wciśnij do dołu dźwignię zwalniania mechanizmu odklejania, aby otworzyć zespół odklejania.
 6. Wysuń z drukarki około 500 mm (18 cali) nośnika. Usuń i wyrzuć etykiety z odsłoniętego nośnika, pozostawiając tylko podkład.
 7. Poprowadź podkład za zespołem odklejania. Upewnij się, że koniec podkładu znajduje się na zewnątrz drukarki.
 8. Zamknij zespół odklejania za pomocą dźwigni zwalniającej mechanizmu odklejania.
  Użyj dźwigni zwalniającej mechanizmu odklejania i prawej ręki, aby zamknąć zespół odklejania. Podczas zamykania nie należy używać lewej ręki. Górna krawędź rolki/zespołu odklejania może przytrzasnąć palce.
 9. Wsuń zewnętrzną prowadnicę nośnika do momentu, aż dotknie samej krawędzi nośnika.
 10. Zamknij zespół głowicy drukującej.
 11. Zamknij pokrywę nośnika.
  Zamknij pokrywę nośnika z opcją odklejania
 12. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.
 13. Sprawdź, czy drukarka może wydrukować etykietę konfiguracji, przytrzymując przez 2 s przyciski
  FEED
  (Podawanie) i
  CANCEL
  (Anuluj).