Drukowanie etykiety testowej i przeprowadzanie regulacji
Drukowanie etykiety testowej i przeprowadzanie regulacji
View content for :
Product:

Drukowanie etykiety testowej i przeprowadzanie regulacji

Po załadowaniu nośnika, taśmy (w przypadku korzystania z trybu druku termotransferowego), zainstalowaniu sterownika drukarki i podłączeniu drukarki do komputera, należy wykonać czynności opisane w tej sekcji, aby wydrukować etykietę testową. Wydrukowanie tej etykiety pozwala sprawdzić, czy połączenie działa i czy konieczna jest regulacja ustawień drukarki.
 1. Wyłącz (O) drukarkę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj
  CANCEL
  (Anuluj), włączając (I) jednocześnie drukarkę. Przytrzymaj przycisk
  CANCEL
  (Anuluj), aż zgaśnie kontrolka na panelu przednim.
  Drukarka wydrukuje etykietę konfiguracji drukarki, a następnie etykietę konfiguracji sieci, jak pokazano w tych przykładach.
  Przykładowa etykieta konfiguracji drukarki
  Przykładowa etykieta konfiguracji sieci
 3. Czy etykieta została wydrukowana i czy jakość wydruku jest akceptowalna?
  Jeśli...
  Wówczas...
  Wydrukowana etykieta i jakość wydruku jest zadowalająca
  Drukarka jest gotowa do drukowania. Patrz Instalacja oprogramowania do projektowania etykiet.
  Etykieta nie została wydrukowana
  1. Upewnij się, że został wybrany właściwy sterownik drukarki.
   Spróbuj wydrukować etykietę ponownie.
  2. Jeśli etykieta nadal nie została wydrukowana, sprawdź połączenia między drukarką a komputerem lub drukarką a siecią.
  3. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia drukarki, aby były zgodne z ustawieniami komputera lub sieci. Patrz Ustawienia sieci.
  Etykieta jest drukowana, ale z niską jakością lub innymi problemami
  Instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów — patrz Problemy z jakością druku lub drukowaniem.