Sprawdzanie zawartości opakowania
Sprawdzanie zawartości opakowania
View content for :
Product:

Sprawdzanie zawartości opakowania

Upewnij się, że w opakowaniu drukarki znajdują się wszystkie elementy, które są potrzebne do konfiguracji.
Firma Zebra Technologies nie odpowiada za żadne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu urządzenia, a udzielona przez firmę gwarancja nie pokrywa naprawy takich szkód.
 1. Ostrożnie wyjmij drukarkę z opakowania.
 2. Sprawdź, czy w opakowaniu drukarki znajdują się następujące elementy:
  W zależności od opcji zamówionych z drukarką mogą być dołączone dodatkowe elementy.
 3. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić autoryzowanego sprzedawcę firmy Zebra.
 4. Natychmiast odpakuj drukarkę i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń transportowych.
  • Zachowaj wszystkie materiały pakunkowe.
  • Sprawdź wszystkie zewnętrzne powierzchnie pod kątem uszkodzeń.
  • Podnieś drzwi dostępu do nośnika i sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia podzespołów w komorze nośnika.
 5. W przypadku znalezienia uszkodzeń powstałych podczas transportu:
  • Natychmiast powiadom przedsiębiorstwo transportowe i prześlij raport o uszkodzeniu.
  • Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe w celu skontrolowania przez przedsiębiorstwo transportowe.
  • Powiadom autoryzowanego sprzedawcę produktów firmy Zebra.
 6. Drukarka została dostarczona z kilkoma elementami ochronnymi, w tym folią z tworzywa sztucznego nad przezroczystym okienkiem drzwi dostępu do nośnika. Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zdjąć te elementy ochronne.