Etykiety konfiguracji
Etykiety konfiguracji
View content for :
Product:

Etykiety konfiguracji

Dwa z najczęściej używanych elementów diagnostycznych drukarki to etykiety drukarki i konfiguracji sieci. Analiza informacji na tych etykietach może pomóc w rozwiązaniu potencjalnych problemów.
Aby wydrukować te etykiety, wykonaj następujące czynności:
  1. Wyłącz (O) drukarkę.
  2. Naciśnij i przytrzymaj
    CANCEL
    (Anuluj), włączając (I) jednocześnie drukarkę. Przytrzymaj przycisk
    CANCEL
    (Anuluj), aż zgaśnie kontrolka na panelu przednim.
Drukarka wydrukuje etykietę konfiguracji drukarki, a następnie etykietę konfiguracji sieci, jak pokazano w tych przykładach.
Przykładowa etykieta konfiguracji drukarki
Przykładowa etykieta konfiguracji sieci