Sensor Profile (Profil czujnika)
Profil czujnika

Profil czujnika

Dotknij kolejno
Menu
Print- (Drukowanie)
Sensors (Czujniki)
Print: Sensor Profile
(Drukuj: profil czujnika), aby wydrukować obraz profilu czujnika. Obraz rozciąga się na kilka rzeczywistych etykiet lub przywieszek.
Obraz profilu czujnika służy do rozwiązywania następujących problemów:
  • Drukarka ma problemy z określeniem przerw między etykietami (siatka).
  • Drukarka nieprawidłowo identyfikuje wstępnie zadrukowane obszary na etykiecie jako przerwy (siatka).
  • Drukarka nie może wykryć taśmy.
Porównaj swoje wyniki z przykładami przedstawionymi w tej części. Jeśli konieczna jest regulacja czułości czujników, należy skalibrować drukarkę. (patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika).

Profil czujnika taśmy

Linia oznaczona jako RIBBON (1) na profilu czujnika wskazuje odczyty czujnika taśmy. Ustawienie progu czujnika taśmy jest wskazywane przez oznaczenie OUT (2). Jeśli odczyty taśmy są niższe od wartości progowej, drukarka nie wykrywa załadowania taśmy.
Profil czujnika (sekcja taśmy)

Profil czujnika nośnika

Linia oznaczona MEDIA (1) na profilu czujnika wskazuje odczyty z czujnika nośnika. Ustawienia progu czujnika nośnika są wskazywane przez oznaczenie WEB (2). Próg braku nośnika jest wskazywany przez oznaczenie OUT (3). Kolce skierowane w górę lub w dół (4) wskazują podziały między etykietami (siatka, nacięcie lub czarny znacznik), a linie pomiędzy kolcami (5) wskazują położenie etykiet.
W przypadku porównania wydruku profilu czujnika z długością nośnika, kolce powinny znajdować się w tej samej odległości, co odstępy między nośnikami. Jeśli odległości nie są takie same, drukarka może mieć trudności z określeniem miejsca występowania odstępów.
Profil czujnika nośnika (nośnik z przerwą/wycięciem)
Profil czujnika nośnika (nośnik z czarnym znacznikiem)