Kontrolki
Kontrolki
View content for :
Product:

Kontrolki

Kontrolki znajdujące się w górnej części panelu sterowania informują o stanie drukarki.
Stan drukarki przedstawiany za pomocą kontrolek
Kontrolki
Co one wskazują
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na zielono
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na zielono (pozostałe kontrolki świecą na żółto przez 2 sekundy po włączeniu drukarki).
Drukarka jest gotowa.
Kontrolka PAUSE (Pauza) świeci na żółto
Kontrolka PAUSE (Pauza) świeci na żółto.
Drukarka została zatrzymana.
Kontrolki STATUS (Stan) i SUPPLIES (Materiały) świecą na czerwono
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na czerwono.
Kontrolka SUPPLIES (Materiały) świeci na czerwono.
Brak nośnika. Drukarka wymaga uwagi i nie może kontynuować pracy bez interwencji użytkownika.
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na czerwono, a kontrolka SUPPLIES (Materiały) miga na czerwono
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na czerwono.
Kontrolka SUPPLIES (Materiały) miga na czerwono.
Brak taśmy. Drukarka wymaga uwagi i nie może kontynuować pracy bez interwencji użytkownika.
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na żółto, a kontrolka SUPPLIES (Materiały) miga na żółto
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na żółto.
Kontrolka SUPPLIES (Materiały) miga na żółto.
Drukarka jest w trybie bezpośrednim termicznym, w którym taśma nie jest wymagana; taśma jest jednak zainstalowana w drukarce.
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na czerwono
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na czerwono.
Kontrolka PAUSE (Pauza) świeci na żółto.
Głowica drukująca jest otwarta. Drukarka wymaga uwagi i nie może kontynuować pracy bez interwencji użytkownika.
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na żółto
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na żółto.
Nadmierna temperatura głowicy drukującej.
Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
Kontrolka STATUS (Stan) miga na żółto
Kontrolka STATUS (Stan) miga na żółto.
Wskazuje na jeden z poniższych problemów:
  • Zbyt niska temperatura głowicy drukującej.
  • Nadmierna temperatura zasilacza.
  • Nadmierna temperatura głównej płyty logicznej (MLB).
Kontrolki STATUS (Stan), PAUSE (Pauza) i DATA (Dane) świecą na czerwono
Kontrolka STATUS (Stan) świeci na czerwono.
Kontrolka PAUSE (Pauza) świeci na czerwono.
Kontrolka DATA (Dane) świeci na czerwono.
Głowicę drukującą wymieniono na nieoryginalną głowicę drukującą Zebra. Zainstaluj oryginalną głowicę drukującą Zebra.
Kontrolka STATUS (Stan) miga na czerwono
Kontrolka STATUS (Stan) miga na czerwono.
Drukarka nie może odczytać ustawienia dpi głowicy drukującej.
Drukarki z opcją przewodową Ethernet ZebraNet
Kontrolka NETWORK (Sieć) wyłączona
Kontrolka NETWORK (Sieć) nie świeci.
Łącze Ethernet jest niedostępne.
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na zielono
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na zielono.
Znaleziono łącze 100 Base-T.
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na żółto
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na żółto.
Znaleziono łącze 10 Base-T.
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na czerwono
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na czerwono.
Wystąpił błąd Ethernet. Drukarka nie jest połączona z siecią.
Drukarki z opcją bezprzewodową ZebraNet
Kontrolka NETWORK (Sieć) nie świeci.
Podczas włączania wykryto moduł łączności radiowej. Drukarka próbuje się połączyć z siecią.
W trakcie łączenia się drukarki z siecią kontrolka miga na czerwono.
Następnie, gdy drukarka uwierzytelnia się w sieci, kontrolka miga na żółto.
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na zielono
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na zielono.
Moduł łączności radiowej połączył się z siecią i w niej uwierzytelnił, a sygnał WLAN jest silny.
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na zielono
Kontrolka NETWORK (Sieć) miga na zielono.
Moduł łączności radiowej połączył się z siecią i w niej uwierzytelnił, ale sygnał WLAN jest słaby.
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na czerwono
Kontrolka NETWORK (Sieć) świeci na czerwono.
Wystąpił błąd WLAN. Drukarka nie jest połączona z siecią.