Problemy z jakością druku lub drukowaniem
Problemy z jakością druku lub drukowaniem
View content for :
Product:

Problemy z jakością druku lub drukowaniem

Problem
Możliwa przyczyna
Zalecane rozwiązanie
Kod kreskowy nie jest skanowany
Kod kreskowy wydrukowany na etykiecie nie jest skanowany.
Kod kreskowy nie jest zgodny ze specyfikacją, ponieważ drukarka jest ustawiona na niewłaściwym poziomie zaciemnienia lub docisk głowicy drukującej jest źle ustawiony.
 1. Wydrukuj kilka etykiet za pomocą urządzenia Ocena jakości kodu kreskowego.
 2. W razie potrzeby dostosuj ręcznie ustawienia zaciemnienia lub szybkości drukowania.
  • Ustaw zaciemnienie na najniższy poziom zapewniający dobrą jakość druku. Jeśli zaciemnienie zostanie ustawione zbyt wysoko, obraz etykiety może zostać wydrukowany niewyraźnie, kody kreskowe mogą nie zostać poprawnie zeskanowane, taśma może ulec spaleniu lub głowica drukująca może się przedwcześnie zużyć.
  • Wolniejszy druk zwykle skutkuje lepszą jakością.
  Aby uzyskać informacje na temat sposobu zmiany ustawień zaciemnienia i szybkości drukowania, patrz Ustawienia drukowania.
 3. Ustaw minimalny docisk głowicy drukującej, aby uzyskać dobrą jakość wydruku. Patrz Regulacja docisku głowicy drukującej.
Za mało wolnego miejsca wokół kodu kreskowego.
Należy pozostawić co najmniej 3,2 mm (1/8 cala) między kodem kreskowym a innymi nadrukowanymi obszarami na etykiecie oraz między kodem kreskowym a krawędzią etykiety.
Nieprawidłowy rozmiar obrazu
Etykieta jest zbyt mała (lub zbyt duża)
Używany jest niewłaściwy sterownik drukarki lub inne ustawienia nie są odpowiednie dla danego zastosowania drukarki.
Sprawdź ustawienia komunikacji sterownika drukarki lub oprogramowania (jeśli dotyczy) dla danego połączenia. Można ponownie zainstalować sterownik drukarki, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Podłączanie drukarki do urządzenia.
Niska jakość druku
Smugi na etykietach
Nośnik lub taśma nie są przeznaczone do pracy z dużą szybkością.
Wymień materiały eksploatacyjne na materiały zalecane do pracy z dużą szybkością. Więcej informacji można znaleźć na stronie zebra.com/supplies.
Niska jakość druku w przypadku grubych etykiet
Nieprawidłowy docisk głowicy drukującej.
Ustaw minimalny docisk głowicy drukującej, aby uzyskać dobrą jakość wydruku. Patrz Regulacja docisku głowicy drukującej.
Cały wydruk jest zbyt jasny lub zbyt ciemny
Wydruk jest zbyt jasny lub zbyt ciemny na całej etykiecie
Nośnik lub taśma nie są przeznaczone do pracy z dużą szybkością.
Wymień materiały eksploatacyjne na materiały zalecane do pracy z dużą szybkością. Więcej informacji można znaleźć na stronie zebra.com/supplies.
Drukarka jest ustawiona na nieprawidłowy poziom zaciemnienia.
Aby uzyskać optymalną jakość wydruku, należy ustawić najniższą możliwą wartość zaciemnienia dla danego zastosowania.
 1. Wydrukuj kilka etykiet za pomocą urządzenia Ocena jakości kodu kreskowego.
 2. W razie potrzeby dostosuj ręcznie ustawienia zaciemnienia lub szybkości drukowania.
  • Ustaw zaciemnienie na najniższy poziom zapewniający dobrą jakość druku. Jeśli zaciemnienie zostanie ustawione zbyt wysoko, obraz etykiety może zostać wydrukowany niewyraźnie, kody kreskowe mogą nie zostać poprawnie zeskanowane, taśma może ulec spaleniu lub głowica drukująca może się przedwcześnie zużyć.
  • Wolniejszy druk zwykle skutkuje lepszą jakością.
  Aby uzyskać informacje na temat sposobu zmiany ustawień zaciemnienia i szybkości drukowania, patrz Ustawienia drukowania.
Używana jest nieprawidłowa kombinacja nośnika i taśmy dla danego zastosowania.
Wybierz inny typ nośnika lub taśmy, aby spróbować znaleźć zgodną kombinację.
W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą firmy Zebra w celu uzyskania informacji i porad.
Nieprawidłowy docisk głowicy drukującej.
Ustaw minimalny docisk głowicy drukującej, aby uzyskać dobrą jakość wydruku. Patrz Regulacja docisku głowicy drukującej.
Wydruk jest zbyt jasny lub zbyt ciemny po jednej stronie etykiety
Nierównomierny docisk głowicy drukującej.
Wyreguluj docisk głowicy drukującej zgodnie z potrzebami, aby uzyskać dobrą jakość wydruku. Zobacz poniższe ilustracje, gdzie Regulacja docisku głowicy drukującej
Ogólne problemy z jakością druku
Drukarka jest ustawiona na nieprawidłową szybkość drukowania lub poziom zaciemnienia. Należy pamiętać, że na ustawienia drukarki może mieć wpływ używany sterownik lub oprogramowanie.
Aby uzyskać optymalną jakość wydruku, należy ustawić najniższą możliwą wartość zaciemnienia dla danego zastosowania.
 1. Wydrukuj kilka etykiet za pomocą urządzenia Ocena jakości kodu kreskowego.
 2. W razie potrzeby dostosuj ręcznie ustawienia zaciemnienia lub szybkości drukowania.
  • Ustaw zaciemnienie na najniższy poziom zapewniający dobrą jakość druku. Jeśli zaciemnienie zostanie ustawione zbyt wysoko, obraz etykiety może zostać wydrukowany niewyraźnie, kody kreskowe mogą nie zostać poprawnie zeskanowane, taśma może ulec spaleniu lub głowica drukująca może się przedwcześnie zużyć.
  • Wolniejszy druk zwykle skutkuje lepszą jakością.
  Aby uzyskać informacje na temat sposobu zmiany ustawień zaciemnienia i szybkości drukowania, patrz Ustawienia drukowania.
Używana jest nieprawidłowa kombinacja etykiety i taśmy dla danego zastosowania.
Wybierz inny typ nośnika lub taśmy, aby spróbować znaleźć zgodną kombinację.
W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą firmy Zebra w celu uzyskania informacji i porad.
Głowica drukująca jest zabrudzona.
Wyczyść głowicę drukującą i wałek dociskowy. Patrz Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego.
Nieprawidłowy lub nierówny docisk głowicy drukującej.
Ustaw minimalny docisk głowicy drukującej, aby uzyskać dobrą jakość wydruku. Patrz Regulacja docisku głowicy drukującej.
Format etykiety skaluje czcionkę, która nie jest skalowalna.
Sprawdź format etykiety pod kątem problemów z czcionkami.
Szare linie kątowe na pustych etykietach
Cienkie, kątowe szare linie na pustych etykietach
Pomarszczona taśma.
Patrz przyczyny pomarszczenia taśmy i rozwiązanie w sekcji Różne problemy.
Brak wydruku
Długie ślady brakującego druku na kilku etykietach
Uszkodzony element drukarki.
Wezwij pracownika serwisu w celu uzyskania pomocy.
Pomarszczona taśma.
Patrz przyczyny pomarszczenia taśmy i rozwiązanie w sekcji Problemy z taśmą.
Utrata rejestracji
Utrata rejestracji wydruków na etykietach
Nadmierne przesunięcie pionowe w przypadku rejestracji w górnej części formatu
Wałek dociskowy jest zabrudzony.
Wyczyść głowicę drukującą i wałek dociskowy. Patrz Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego.
Prowadnice nośnika są ustawione nieprawidłowo.
Upewnij się, że prowadnice nośnika są prawidłowo ustawione. Patrz Ładowanie nośnika.
Rodzaj nośnika jest ustawiony nieprawidłowo.
Ustaw w drukarce odpowiedni rodzaj nośnika (odstęp/nacięcie, ciągły lub oznaczony).
Nośnik jest załadowany nieprawidłowo.
Prawidłowo załaduj nośnik. Patrz Ładowanie nośnika.
Brak rejestracji/pomijanie etykiet
Drukarka nie jest skalibrowana.
Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Nieprawidłowy format etykiety.
Sprawdź format etykiety i skoryguj go w razie potrzeby.
Brak rejestracji i błąd druku od jednej do trzech etykiet
Wałek dociskowy jest zabrudzony.
Wyczyść głowicę drukującą i wałek dociskowy. Patrz Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego.
Nośnik nie jest zgodny ze specyfikacjami.
Należy używać nośników zgodnych ze specyfikacjami. Patrz Dane techniczne nośników.
Pionowe przesunięcie w pozycji górnej części formatu
Drukarka sygnalizuje brak kalibracji.
Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Wałek dociskowy jest zabrudzony.
Wyczyść głowicę drukującą i wałek dociskowy. Patrz Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego.
Ruch poziomy w miejscu umieszczenia obrazu etykiety.
Poprzednie etykiety zostały nieprawidłowo oderwane.
W przypadku odrywania etykiet należy je pociągnąć w dół i w lewo, aby listwa do odrywania pomogła w ich oderwaniu. Pociągnięcie w górę lub w dół oraz w prawo może przesunąć nośnik na bok.
Przesunięcie w pionie obrazu lub etykiety
Drukarka używa etykiet nieciągłych, ale jest skonfigurowana w trybie ciągłym.
Ustaw w drukarce odpowiedni rodzaj nośnika (odstęp/nacięcie, ciągły lub ze znacznikiem) i w razie potrzeby skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Czujnik nośników jest nieprawidłowo skalibrowany.
Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Wałek dociskowy jest zabrudzony.
Wyczyść głowicę drukującą i wałek dociskowy. Patrz Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego.
Nieprawidłowe ustawienia docisku głowicy drukującej (przełączniki).
Wyreguluj docisk głowicy drukującej, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. Patrz Regulacja docisku głowicy drukującej.
Nośnik lub taśma są nieprawidłowo załadowane.
Upewnij się, że nośnik i taśma są prawidłowo załadowane. Patrz Ładowanie taśmy i Ładowanie nośnika.
Niekompatybilny nośnik.
Należy używać nośników zgodnych ze specyfikacjami drukarki. Upewnij się, że odstępy lub nacięcia na etykiecie znajdują się w odległości od 2 do 4 mm i są odpowiednio rozmieszczone. Patrz Dane techniczne nośników.