Problemy z taśmą
Problemy z taśmą
View content for :
Product:

Problemy z taśmą

Problem
Możliwa przyczyna
Zalecane rozwiązanie
Uszkodzona taśma
Pęknięta lub stopiona taśma
Zaciemnienie jest ustawione zbyt wysoko.
 1. Wydrukuj kilka etykiet za pomocą urządzenia Ocena jakości kodu kreskowego.
 2. W razie potrzeby dostosuj ręcznie ustawienia zaciemnienia lub szybkości drukowania.
  • Ustaw zaciemnienie na najniższy poziom zapewniający dobrą jakość druku. Jeśli zaciemnienie zostanie ustawione zbyt wysoko, obraz etykiety może zostać wydrukowany niewyraźnie, kody kreskowe mogą nie zostać poprawnie zeskanowane, taśma może ulec spaleniu lub głowica drukująca może się przedwcześnie zużyć.
  • Wolniejszy druk zwykle skutkuje lepszą jakością.
  Aby uzyskać informacje na temat sposobu zmiany ustawień zaciemnienia i szybkości drukowania, patrz Ustawienia drukowania.
 3. Dokładnie wyczyść głowicę drukującą. Patrz Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego.
Taśma jest powlekana po niewłaściwej stronie i nie może być używana w tej drukarce.
Wymień taśmę na taśmę powlekaną po właściwej stronie. Informacje dodatkowe: patrz Taśma.
Pomarszczona taśma
Pomarszczona taśma
Taśma jest załadowana nieprawidłowo.
Prawidłowo załaduj taśmę. Patrz Ładowanie taśmy.
Nieprawidłowa temperatura spalania.
 1. Wydrukuj kilka etykiet za pomocą urządzenia Ocena jakości kodu kreskowego.
 2. W razie potrzeby dostosuj ręcznie ustawienia zaciemnienia lub szybkości drukowania.
  • Ustaw zaciemnienie na najniższy poziom zapewniający dobrą jakość druku. Jeśli zaciemnienie zostanie ustawione zbyt wysoko, obraz etykiety może zostać wydrukowany niewyraźnie, kody kreskowe mogą nie zostać poprawnie zeskanowane, taśma może ulec spaleniu lub głowica drukująca może się przedwcześnie zużyć.
  • Wolniejszy druk zwykle skutkuje lepszą jakością.
  Aby uzyskać informacje na temat sposobu zmiany ustawień zaciemnienia i szybkości drukowania, patrz Ustawienia drukowania.
Nieprawidłowy lub nierówny docisk głowicy drukującej.
Ustaw minimalny docisk głowicy drukującej, aby uzyskać dobrą jakość wydruku. Patrz Regulacja docisku głowicy drukującej.
Nośnik nie jest podawany prawidłowo; „przesuwa się” z jednej strony na drugą.
Wyreguluj prowadnicę nośnika do momentu, aż dotknie samej krawędzi nośnika. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź ciśnienie głowicy drukującej. Patrz Regulacja docisku głowicy drukującej.
W razie potrzeby skontaktuj się z technikiem serwisu.
Głowica drukująca lub wałek dociskowy mogą być nieprawidłowo zainstalowane.
Jeśli to możliwe, sprawdź, czy zostały prawidłowo zainstalowane. W razie potrzeby skontaktuj się z technikiem serwisu.
Problemy z wykrywaniem taśmy
Drukarka nie wykrywa wyczerpania taśmy.
Drukarka mogła zostać skalibrowana bez taśmy lub przy źle załadowanej taśmie.
 1. Upewnij się, że taśma jest prawidłowo załadowana, aby mogła zostać wykryta przez czujnik taśmy. Pod głowicą drukującą taśma powinna być całkowicie poprowadzona do tyłu, w pobliżu zapory drukarki. Patrz Ładowanie taśmy.
 2. Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
W trybie termotransferu drukarka nie wykryła taśmy, mimo że jest prawidłowo załadowana.
Drukarka wskazuje, że taśma jest niezaładowana, mimo że taśma jest załadowana prawidłowo.
Drukarka nie została skalibrowana pod kątem używanej etykiety i taśmy.
Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.