Dane techniczne interfejsu komunikacyjnego
Dane techniczne interfejsu komunikacyjnego
View content for :
Product:

Dane techniczne interfejsu komunikacyjnego

W tej części opisano standardowe i opcjonalne dane techniczne.
Umiejscowienie interfejsów komunikacyjnych
1
Opcjonalny port bezprzewodowy
2
Przewodowy serwer druku Ethernet (zewnętrzny)
3
Port hosta USB
Przewodowy serwer druku Ethernet (wewnętrzny)
Port szeregowy
Interfejs danych USB 2.0
Należy dostarczyć wszystkie kable danych do danego zastosowania. Zaleca się stosowanie zacisków odciążających do kabli.
Kable Ethernet nie wymagają ekranowania, ale pozostałe kable danych muszą być całkowicie ekranowane i wyposażone w metalowe lub metalizowane osłony wtyków. Używanie nieekranowanych kabli danych może prowadzić do zwiększonej emisji promieniowania, przekraczającej obowiązujące normy.
Aby zminimalizować odbiór szumu elektrycznego w kablu:
  • Kable danych powinny być jak najkrótsze.
  • Nie łączyć ściśle kabli danych z kablami zasilającymi.
  • Nie mocować kabli danych do przewodów zasilających.