Bezprzewodowy serwer druku
Bezprzewodowy serwer druku

Bezprzewodowy serwer druku

Dane techniczne
Szczegółowe informacje zawiera rozdział Dane techniczne połączenia bezprzewodowego.
Ograniczenia i wymagania
  • Umożliwia wydruk przy użyciu drukarki z dowolnego komputera podłączonego do sieci bezprzewodowej (WLAN).
  • Umożliwia łączność z drukarką za pośrednictwem stron internetowych.
  • Konfiguracja drukarki musi umożliwiać obsługę sieci WLAN.
  • Można zainstalować tylko w górnym gnieździe opcji.
Połączenia i konfiguracja
Instrukcje dotyczące konfiguracji można znaleźć w przewodniku użytkownika przewodowego i bezprzewodowego serwera druku ZebraNet. Kopia tego podręcznika jest dostępna na stronie zebra.com/manuals.