Harmonogram i procedury czyszczenia
Harmonogram i procedury czyszczenia

Harmonogram i procedury czyszczenia

Rutynowa konserwacja profilaktyczna jest kluczowym elementem normalnej pracy drukarki. Dbając o drukarkę, można zminimalizować potencjalne problemy z nią związane oraz pomóc w osiągnięciu i utrzymaniu standardów jakości druku.
Z czasem ruch nośnika lub taśmy w poprzek głowicy drukującej odbywa się przez ochronną powłokę ceramiczną, co powoduje naświetlanie i ostatecznie uszkodzenie elementów drukujących (punktów). Aby uniknąć otarć:
  • Często czyść głowicę drukującą.
  • Zmniejsz ciśnienie głowicy drukującej i temperaturę spalania (zaciemnienie), optymalizując równowagę między tymi dwoma ustawieniami.
  • W przypadku korzystania z trybu druku termotransferowego należy upewnić się, że taśma jest tak szeroka lub szersza niż nośnik, aby zapobiec narażeniu elementów głowicy drukującej na bardziej ścierne materiały etykietowe.
    Firma Zebra nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane stosowaniem w drukarce płynów czyszczących.
Szczegółowe procedury czyszczenia znajdują się na następnych stronach. W tej tabeli przedstawiono zalecany harmonogram czyszczenia. Okresy te mają wyłącznie charakter orientacyjny. Można również czyścić częściej, zależnie od zastosowania i nośnika.
Zalecany harmonogram czyszczenia
Miejsce
Metoda
Interwał
Głowica drukująca
Rozpuszczalnik*
Tryb bezpośredni termiczny: Po każdej rolce nośnika (lub 150 m nośnika składanego).
Tryb termotransferu: Po każdej rolce taśmy.
Wałek dociskowy
Rozpuszczalnik*
Czujniki nośnika
Przedmuchanie
Czujnik taśmy
Przedmuchanie
Ścieżka nośnika
Rozpuszczalnik*
Ścieżka przebiegu taśmy
Rozpuszczalnik*
Rolka dociskowa (część opcji odklejania)
Rozpuszczalnik*
Moduł obcinaka
Przy cięciu ciągłych, wrażliwych na nacisk nośników
Rozpuszczalnik*
Po każdej rolce nośnika (lub częściej, zależnie od zastosowania i nośnika).
Przy cięciu przywieszek lub podkładu etykiet
Rozpuszczalnik* i przedmuchanie powietrzem
Po każdych dwóch lub trzech rolkach nośnika.
Listwa odrywania/odklejania
Rozpuszczalnik*
Raz w miesiącu.
Czujnik pobierania etykiety
Przedmuchanie
Raz na sześć miesięcy.
* Firma Zebra zaleca używanie Zestawu do konserwacji profilaktycznej (numer części 47362). Zamiast zestawu do konserwacji profilaktycznej można użyć niestrzępiącej się ściereczki nasączonej alkoholem izopropylowym 99,7%.