Czyszczenie zespołu odklejania
Czyszczenie zespołu odklejania
View content for :
Product:

Czyszczenie zespołu odklejania

Zespół odklejania składa się z kilku rolek dociskanych sprężyną, aby zapewnić odpowiedni docisk rolek. Wyczyść rolkę dociskową i listwę odrywania/odklejania, jeśli warstwa kleju zaczyna wpływać na wydajność odklejania.
Do zamykania zespołu odklejania nie należy używać lewej ręki. Górna krawędź rolki/zespołu odklejania może przytrzasnąć palce.
Jeśli warstwa kleju wpływa na skuteczność odklejania, wykonaj poniższe czynności.
 1. Otwórz pokrywę nośnika.
  Otwórz pokrywę nośnika z opcją odrywania
 2. Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
 3. Zwolnij zespół głowicy drukującej.
  Gdy dźwignia głowicy drukującej obraca się w górę, mechanizm głowicy drukującej również obraca się w górę.
 4. Wciśnij do dołu dźwignię zwalniania mechanizmu odklejania, aby otworzyć zespół odklejania.
 5. Wyjmij cały podkład nośnika, aby odsłonić rolkę dociskową.
 6. Obracając ręcznie rolkę dociskową, dokładnie ją wyczyść wacikiem z zestawu do napraw okresowych (numer części 47362). Zamiast zestawu można użyć czystego wacika zwilżonego alkoholem izopropylowym 99,7%. Odczekaj, aż rozpuszczalnik odparuje.
 7. Za pomocą wacika usuń nadmiar kleju z listwy odrywania/odklejania. Odczekaj, aż rozpuszczalnik odparuje.
  Podczas czyszczenia listwy odrywania/odklejania należy stosować minimalną siłę. Nadmierna siła może spowodować wygięcie się listwy odrywania/odklejania, co może mieć negatywny wpływ na wydajność odklejania.
 8. Załaduj ponownie podkład nośnika przez mechanizm odklejania. Aby uzyskać instrukcje, patrz Korzystanie z trybu odklejania.
 9. Zamknij zespół odklejania za pomocą dźwigni zwalniającej mechanizmu odklejania.
  Użyj dźwigni zwalniającej mechanizmu odklejania i prawej ręki, aby zamknąć zespół odklejania. Podczas zamykania nie należy używać lewej ręki. Górna krawędź rolki/zespołu odklejania może przytrzasnąć palce.
 10. Zamknij zespół głowicy drukującej.
 11. Zamknij pokrywę nośnika.
  Zamknij pokrywę nośnika z opcją odrywania
 12. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.