Smarowanie
Smarowanie

Smarowanie

Jedynym smarowaniem potrzebnym dla tej drukarki jest moduł obcinaka. Wykonaj procedurę z Czyszczenie i smarowanie modułu obcinaka. Nie należy smarować żadnych innych części drukarki.
Niektóre środki smarujące spowodują uszkodzenia powierzchni oraz mechanicznych części wewnątrz drukarki.