t-zt2x0-loading-the-media
Ładowanie nośnika

Ładowanie nośnika

Skorzystaj z instrukcji zawartych w tej sekcji, aby załadować nośnik rolkowy lub składany w dowolnym trybie drukowania.
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności w pobliżu otwartej głowicy drukującej należy usunąć wszystkie pierścionki, zegarki, wiszące naszyjniki, identyfikatory lub inne metalowe przedmioty, które mogą dotykać głowicy drukującej. Nie ma potrzeby wyłączania zasilania drukarki podczas pracy w pobliżu otwartej głowicy drukującej, ale firma Zebra zaleca, aby to zrobić ze względów bezpieczeństwa. Jeśli wyłączysz zasilanie, utracisz wszystkie ustawienia tymczasowe, takie jak formaty etykiet, i będzie trzeba je ponownie załadować przed wznowieniem drukowania.
 1. Otwórz drzwi dostępu do nośnika.
  Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
 2. Otwórz zespół głowicy drukującej, obracając dźwignię otwierania głowicy.
 3. Włóż nośnik do drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi, odpowiednio, nośników rolkowych lub nośników składanych.
  Nośniki rolkowe
  Nośniki składane
  1. Odklej i usuń wszelkie etykiety lub przywieszki, które uległy zabrudzeniu lub przykleiły się do taśmy czy pozostałości kleju.
  2. Wysuń na zewnątrz i odchyl w dół prowadnicę podawania nośnika.
  3. Załóż nośnik rolkowy na wieszak podawania nośnika. Popchnij rolkę maksymalnie do tyłu.
  4. Obróć w górę prowadnicę podawania nośnika.
  5. Wsuń prowadnicę nośnika aż do dotknięcia samej krawędzi rolki nośnika.
  1. Wysuń na zewnątrz i odchyl w dół prowadnicę podawania nośnika.
  2. Włóż nośnik składany przez tylną część drukarki.
  3. Załóż nośnik na wieszak podawania nośnika.
  4. Obróć w górę prowadnicę podawania nośnika.
  5. Wsuń prowadnicę nośnika aż do dotknięcia samej krawędzi nośnika.
  6. Wykonaj pozostałe czynności, jak pokazano na ilustracji dla nośnika rolkowego.
 4. Wysuń całkowicie zewnętrzną prowadnicę nośnika.
 5. Wsuń nośnik pod zespół wałka swobodnego nośnika i zespół głowicy drukującej. Wyciągnij koniec nośnika z przodu drukarki.
 6. Upewnij się, że nośnik przechodzi przez otwór w transmisyjnym czujniku obecności nośnika (1) i pod wewnętrzną prowadnicą nośnika (2).
  Nośnik powinien lekko dotykać tylnej strony otworu transmisyjnego czujnika obecności nośnika.
 7. Określ tryb drukowania drukarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybów drukowania, patrz Wybór trybu drukowania).
  Jeśli...
  Wówczas...
  Tryb odrywania
  Tryb odklejania (z funkcją odbioru podkładu lub bez niej)
  Tryb obcinaka