Kontrolka LED
Kontrolka LED

Kontrolka LED

Wskaźniki określonych stanów drukarki. Każda kontrolka LED jest wyłączona, włączona lub miga w zależności od monitorowanej funkcji.