Regulacja docisku głowicy drukującej
Regulacja docisku głowicy drukującej
View content for :
Product:

Regulacja docisku głowicy drukującej

W przypadku drukowania zbyt lekkiego na jednej stronie, korzystania z grubego nośnika lub przesuwania nośnika z jednej strony na drugą podczas drukowania może być konieczne dostosowanie docisku głowicy drukującej. Aby uzyskać dobrą jakość druku, należy stosować najniższą siłę docisku głowicy drukującej.
Pokrętła regulacji docisku głowicy drukującej mają oznaczenia od 1 do 4 w krokach co pół oznaczenia.
Pokrętła regulacji docisku głowicy drukującej
1
Wewnętrzne pokrętło
2
Zewnętrzne pokrętło
Rozpocznij od następujących ustawień docisku w zależności od szerokości nośnika, a następnie w razie potrzeby dostosuj je.
Punkty początkowe dla docisku głowicy drukującej
Szerokość nośnika
Ustawienie pokrętła wewnętrznego
Ustawienie pokrętła zewnętrznego
≥ 89 mm (≥ 3,5 cala)
2
2
76 mm (3 cala)
2,5
1,5
51 mm (2 cala)
3
1
25 mm (1 cal)
4
1
W razie potrzeby wyreguluj pokrętła regulacji ciśnienia głowicy drukującej w następujący sposób:
Jeśli nośnik...
Wówczas...
Aby uzyskać dobrą jakość druku, wymagany jest wyższy docisk
Zwiększ wartość na obu pokrętłach o jedną pozycję.
Przesunięcie w lewo podczas drukowania
Zwiększ ustawienie pokrętła zewnętrznego o jedną pozycję.
LUB
Zmniejsz ustawienie pokrętła wewnętrznego o jedną pozycję.
Przesunięcie w prawo podczas drukowania
Zwiększ ustawienie pokrętła wewnętrznego o jedną pozycję.
LUB
Zmniejsz ustawienie pokrętła zewnętrznego o jedną pozycję.
Drukuje zbyt lekko po lewej stronie etykiety.
Zwiększ ustawienie pokrętła wewnętrznego o jedną pozycję.
Drukuje zbyt lekko po prawej stronie etykiety.
Zwiększ ustawienie pokrętła zewnętrznego o jedną pozycję.