Podłączanie do sieci za pośrednictwem portu Ethernet drukarki
Podłączanie do sieci za pośrednictwem portu Ethernet drukarki
View content for :
Product:

Podłączanie do sieci za pośrednictwem portu Ethernet drukarki

Aby korzystać z przewodowego połączenia z serwerem druku (Ethernet), konieczne może być skonfigurowanie drukarki do komunikacji z siecią lokalną (LAN).
Dodatkowe informacje na temat serwerów druku Zebra można znaleźć w przewodniku użytkownika przewodowego i bezprzewodowego serwera druku ZebraNet. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać na stronie zebra.com/manuals.
 1. Po zainstalowaniu sterowników (patrz Instalowanie sterowników) podłącz drukarkę do kabla Ethernet, który jest podłączony do sieci.
 2. Podłącz kabel zasilający prądu przemiennego do gniazda zasilania z tyłu drukarki.
 3. Podłącz kabel zasilający prądu przemiennego do gniazdka elektrycznego.
 4. Włącz (
  I
  ) drukarkę.
  Drukarka próbuje nawiązać połączenie z siecią. Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, spowoduje to wypełnienie wartości bramy i podsieci LAN i uzyskanie adresu IP.
 5. Sprawdź, czy do drukarki został przypisany adres IP. Aby uzyskać informacje na temat sposobu wyświetlania adresu IP, patrz sekcję Adres IP (połączenie przewodowe lub WLAN).
  Jeśli adres IP drukarki to...
  Wówczas...
  0.0.0.0
  lub
  000 000 000 000
  Kontrolka NETWORK (Sieć) jest wyłączona lub świeci stale na czerwono. (Więcej informacji: patrz Kontrolki.)
  1. Sprawdź złącze Ethernet z tyłu drukarki. Jeśli żadna kontrolka nie świeci lub nie miga, połączenie Ethernet nie jest aktywne. Sprawdź, czy oba końce kabla są prawidłowo podłączone i czy port sieciowy, do którego podłączasz urządzenie, jest aktywny. Po rozwiązaniu tego problemu drukarka powinna połączyć się automatycznie.
  2. W razie potrzeby skonfiguruj następujące ustawienia drukarki, aby ustawić statyczny adres IP, a następnie zresetuj sieć. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać prawidłowe wartości dla danej sieci.
   • Protokół IP (sieć przewodowa lub WLAN) — zmień wartość z ALL (Wszystkie) na PERMANENT (Stały).
   • Brama (sieć przewodowa lub WLAN) — dopasuj wartość bramy do swojej sieci LAN.
   • Podsieć (sieć przewodowa lub WLAN) — dopasuj wartość podsieci do swojej sieci LAN.
   • Adres IP (sieć przewodowa lub WLAN) — przypisz unikatowy adres IP do drukarki.
  dowolna inna wartość
  Połączenie powiodło się. W zależności od sieci lampka NETWORK (Sieć) świeci stale na zielono lub żółto. (Więcej informacji: patrz Kontrolki.)
 6. Zresetuj sieć (patrz Resetuj sieć), aby umożliwić zastosowanie zmian w ustawieniach sieci.