Ładowanie nośnika
Ładowanie nośnika

Ładowanie nośnika

Skorzystaj z instrukcji zawartych w tej sekcji, aby załadować nośnik rolkowy lub składany w sposób odpowiedni do Twoich potrzeb.
Nie ma potrzeby wyłączania zasilania drukarki podczas pracy w pobliżu otwartej głowicy drukującej, ale firma Zebra zaleca, aby to zrobić ze względów bezpieczeństwa. Jeśli wyłączysz zasilanie, utracisz wszystkie ustawienia tymczasowe, takie jak formaty etykiet, i będzie trzeba je ponownie załadować przed wznowieniem drukowania.
Ścieżka nośnika jest taka sama dla nośnika rolkowego i składanego.