Korzystanie z trybu obcinaka lub trybu cięcia opóźnionego
Korzystanie z trybu obcinaka lub trybu cięcia opóźnionego
View content for :
Product:

Korzystanie z trybu obcinaka lub trybu cięcia opóźnionego

 1. Zwolnij zespół głowicy drukującej.
  Gdy dźwignia głowicy drukującej obraca się w górę, mechanizm głowicy drukującej również obraca się w górę.
 2. Wysuń całkowicie zewnętrzną prowadnicę nośnika.
 3. Załaduj nośnik, jak pokazano na rysunku.
  1. Upewnij się, że nośnik przechodzi przez otwór w transmisyjnym czujniku obecności nośnika (1) i pod wewnętrzną prowadnicą nośnika (2). Nośnik powinien lekko dotykać tylnej strony otworu transmisyjnego czujnika obecności nośnika.
   Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
  2. Przełóż nośnik przez obcinak.
   Ostrze tnące jest ostre. Nie wolno dotykać ani pocierać ostrza palcami.
 4. Wsuń zewnętrzną prowadnicę nośnika do momentu, aż dotknie samej krawędzi nośnika.
 5. Zamknij zespół głowicy drukującej.
 6. W razie potrzeby wsuń tacę obcinaka w szczelinę w przedniej części obcinaka.
 7. Zamknij pokrywę nośnika.
  Zamknij pokrywę nośnika z opcją obcinaka
 8. Ustaw drukarkę w trybie obcinaka (patrz Menu drukowania > Pozycja etykiety > Metoda zbierania).
 9. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.
 10. Aby uzyskać optymalne rezultaty, skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
 11. Sprawdź, czy drukarka może wydrukować etykietę konfiguracji, przytrzymując przez 2 s przyciski
  FEED
  (Podawanie) i
  CANCEL
  (Anuluj).
  Ładowanie nośnika w trybie odrywania jest zakończone.