Korzystanie z trybu odrywania
Korzystanie z trybu odrywania
View content for :
Product:

Korzystanie z trybu odrywania

Ścieżka ładowania nośnika jest taka sama dla nośnika rolkowego i składanego. W tej sekcji ilustracje przedstawiają nośnik rolkowy.
 1. Włóż nośnik do drukarki. Patrz Wkładanie nośnika do drukarki.
 2. Zwolnij zespół głowicy drukującej.
  Gdy dźwignia głowicy drukującej obraca się w górę, mechanizm głowicy drukującej również obraca się w górę.
 3. Wysuń całkowicie zewnętrzną prowadnicę nośnika.
 4. Załaduj nośnik, jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że nośnik przechodzi przez otwór w transmisyjnym czujniku obecności nośnika (1) i pod wewnętrzną prowadnicą nośnika (2). Nośnik powinien lekko dotykać tylnej strony otworu transmisyjnego czujnika obecności nośnika.
  Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
 5. Wsuń zewnętrzną prowadnicę nośnika do momentu, aż dotknie samej krawędzi nośnika.
 6. Zamknij zespół głowicy drukującej.
 7. Zamknij pokrywę nośnika.
  Zamknij pokrywę nośnika z opcją odrywania
 8. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.
 9. Sprawdź, czy drukarka może wydrukować etykietę konfiguracji, przytrzymując przez 2 s przyciski
  FEED
  (Podawanie) i
  CANCEL
  (Anuluj).