Ładowanie ustawień domyślnych lub ostatnio zapisanych wartości
Ładowanie ustawień domyślnych lub ostatnio zapisanych wartości
View content for :
Product:

Ładowanie ustawień domyślnych lub ostatnio zapisanych wartości

Przywrócenie domyślnych wartości drukarki lub ostatnio zapisanych wartości może pomóc w przypadku, gdy elementy nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
Patrz Załaduj ustawienia domyślne, aby uzyskać informacje na temat przywracania tych wartości.
FACTORY (Ustawienia fabryczne)
Przywraca wszystkie parametry, poza ustawieniami sieciowymi, do domyślnych ustawień fabrycznych. Należy zachować ostrożność podczas ładowania wartości domyślnych, gdyż oznacza to ponowne wprowadzenie ustawień zmienianych ręcznie.
NETWORK (Sieć)
Ponowna inicjalizacja przewodowego lub bezprzewodowego serwera druku drukarki. W przypadku bezprzewodowego serwera druku drukarka również ponownie połączy się z siecią bezprzewodową.
LAST SAVED (Ostatnio zapisane)
Ładuje ostatnie, zapisane na stałe ustawienia.