Serwisowanie drukarki
Serwisowanie drukarki

Serwisowanie drukarki

W razie problemów z obsługą drukarki skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub wsparcia systemów w miejscu pracy. Jeśli problem dotyczy drukarki, pracownicy odpowiedniego działu skontaktują się z Globalnym Centrum Obsługi Klienta pod adresem zebra.com/support.
Przed skontaktowaniem się z Globalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Zebra należy zebrać następujące informacje:
  • numer seryjny urządzenia,
  • numer modelu lub nazwa produktu,
  • numer wersji oprogramowania sprzętowego.
Firma Zebra udziela odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem w czasie ustalonym w umowach dotyczących pomocy technicznej. W razie niemożliwości rozwiązania problemu przez Globalne Centrum Obsługi Klienta firmy Zebra niezbędne może być odesłanie produktu do serwisu. Użytkownik otrzyma wówczas szczegółowe instrukcje.
Jeśli produkt został kupiony u partnera biznesowego firmy Zebra, w celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z tym partnerem.