Test diagnostyczny łączności
Test diagnostyczny łączności
View content for :
Product:

Test diagnostyczny łączności

Test diagnostyczny problemów łączności jest narzędziem umożliwiającym kontrolę połączeń pomiędzy drukarką a komputerem hosta. Gdy drukarka pracuje w trybie diagnostycznym, drukowane są wszystkie dane otrzymywane od komputera hosta jako czysty tekst ASCII z wartościami heksadecymalnymi poniżej. Drukarka wydrukuje wszystkie odebrane znaki, w tym kody sterowania, takie jak CR (powrót karetki). Oto przykład typowej etykiety testowej z tego testu.
Etykieta testowa jest drukowana spodem do góry.
Etykieta testu diagnostycznego łączności
 1. Ustaw szerokość wydruku równą lub mniejszą niż szerokość etykiety używanej do testu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Szerokość wydruku.
 2. Ustaw opcję
  DIAGNOSTIC MODE
  (Tryb diagnostyczny) na
  ENABLED
  (Włączony). Aby uzyskać informacje na temat metod, patrz Tryb diagnostyki problemów łączności.
  Drukarka uruchomi tryb diagnostyczny i wydrukuje wszystkie dane otrzymane z komputera hosta na etykiecie testowej.
 3. Sprawdź etykietę testową pod względem kodów błędu. W przypadku błędów sprawdź poprawność parametrów łączności.
  Oto błędy występujące na etykiecie testowej:
  • FE oznacza błąd ramki.
  • OE oznacza błąd przepełnienia.
  • PE oznacza błąd parzystości.
  • NE oznacza szum.
 4. Wyłącz drukarkę (O), a następnie włącz ją ponownie (I), aby wyjść z testu wewnętrznego i powrócić do normalnego działania.