Ocena jakości kodu kreskowego
Ocena jakości kodu kreskowego
View content for :
Product:

Ocena jakości kodu kreskowego

Różne typy nośników mogą wymagać różnych ustawień zaciemnienia. Ta sekcja zawiera prostą, ale skuteczną metodę określania idealnego zaciemnienia do drukowania kodów kreskowych zgodnych ze specyfikacją.
Podczas wewnętrznego testu FEED (Podawanie) etykiety są drukowane przy różnych ustawieniach zaciemnienia, z dwiema różnymi prędkościami drukowania. Względne zaciemnienie i szybkość drukowania są drukowane na każdej etykiecie. Kody kreskowe na tych etykietach można wystopniować zgodnie z normą ANSI w celu sprawdzenia jakości wydruku.
Podczas tego testu jeden zestaw etykiet jest drukowany z częstotliwością 2 obrazów/s, a drugi z częstotliwością 6 obrazów/s. Wartość zaciemnienia zaczyna się od trzech ustawień niższych od bieżącej wartości zaciemnienia drukarki (względne zaciemnienie –3) i rośnie, aż zaciemnienie będzie o trzy ustawienia wyższe od bieżącej wartości (względne zaciemnienie +3).
 1. Wydrukuj etykietę konfiguracji, aby zobaczyć bieżące ustawienia drukarki.
 2. Wyłącz (O) drukarkę.
 3. Naciśnij i przytrzymaj
  FEED
  (Podawanie), włączając (I) jednocześnie drukarkę. Przytrzymaj przycisk
  FEED
  (Podawanie), aż zgaśnie pierwsza kontrolka na panelu sterowania.
  Drukarka drukuje serię etykiet z różnymi prędkościami i przy zaciemnieniu na poziomie wyższym i niższym od wartości zaciemnienia podanej na etykiecie konfiguracji.
  Etykieta testu FEED (Podawanie)
 4. Sprawdź te etykiety testowe i określ, która z nich ma optymalną jakość druku dla danego zastosowania. Jeśli masz weryfikator kodów kreskowych, użyj go do zmierzenia pasków/odstępów i obliczenia kontrastu wydruku. Jeśli nie masz weryfikatora kodów kreskowych, sprawdź wzrokowo lub użyj skanera systemowego, aby wybrać optymalne ustawienie zaciemnienia na podstawie etykiet wydrukowanych w tym teście.
  Ocena jakości kodu kreskowego
  Wygląd
  Opis
  Zbyt ciemne etykiety
  Dość oczywiste. Mogą one być czytelne, ale nie są „zgodne ze specyfikacją”.
  • Rozmiar normalnych pasków kodu kreskowego wzrasta.
  • Otwory w małych znakach alfanumerycznych mogą zawierać tusz.
  • Obrócone paski kodów kreskowych i spacje biegnące razem.
  Lekko ciemne etykiety
  Nie tak oczywiste jak etykiety zbyt ciemne.
  • Normalny kod kreskowy będzie „zgodny ze specyfikacją”.
  • Małe znaki alfanumeryczne będą pogrubione i mogą być nieco wypełnione tuszem.
  • Obrócone spacje kodu kreskowego są małe w porównaniu z kodem „zgodnym ze specyfikacją”, co może spowodować, że kod będzie nieczytelny.
  Etykiety „zgodne ze specyfikacją”
  To, czy etykieta jest „zgodna ze specyfikacją”, czy nie, może zostać potwierdzone tylko przez weryfikatora, ale zwykle wykazuje pewne widoczne cechy.
  • Normalny kod kreskowy zawiera pełne, równe paski oraz wyraźne, odrębne spacje.
  • Obrócony kod kreskowy zawiera pełne, równe paski oraz wyraźne, odrębne spacje. Mimo że kod kreskowy może nie wyglądać tak dobrze jak kod kreskowy o nieznacznie ciemnym kolorze, będzie on „zgodny ze specyfikacją”.
  • W normalnych i obróconych stylach małe znaki alfanumeryczne będą wyglądały na kompletne.
  Lekko jasne etykiety
  W niektórych przypadkach są one preferowane w przypadku kodów kreskowych „zgodnych ze specyfikacją”, które są nieco ciemne.
  • Zarówno normalne, jak i obrócone kody kreskowe będą „zgodne ze specyfikacją”, ale małe znaki alfanumeryczne mogą nie być kompletne.
  Zbyt jasne etykiety
  W tym przypadku problem jest dobrze widoczny.
  • Zarówno normalne, jak i obrócone kody kreskowe mają niekompletne paski i spacje.
  • Małe znaki alfanumeryczne są nieczytelne.
 5. Zanotuj względne zaciemnienie i szybkość drukowania wydrukowaną na najlepszej etykiecie testowej.
 6. Dodaj lub odejmij względną wartość zaciemnienia od wartości zaciemnienia określonej na etykiecie konfiguracji. Wynikowa wartość liczbowa jest optymalną wartością zaciemnienia dla danej kombinacji etykiety/taśmy i szybkości drukowania.
 7. W razie potrzeby zmień wartość zaciemnienie na wartość na wybranej etykiecie testowej.
 8. W razie potrzeby zmień prędkość drukowania na taką samą, jak na wybranej etykiecie testowej.