Test wewnętrzny PAUZY
Test wewnętrzny PAUZY

Test wewnętrzny PAUZY

Ten test wewnętrzny może być wykorzystany do dostarczenia etykiet testowych wymaganych podczas dokonywania regulacji zespołów mechanicznych drukarki lub do określenia, czy jakiekolwiek elementy głowicy drukującej nie działają.
Poniżej przedstawiono przykładowy wydruk.
Etykieta testu PAUZY
 1. Wyłącz (O) drukarkę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
  PAUSE
  (Pauza), włączając (I) jednocześnie drukarkę. Przytrzymaj przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aż zgaśnie pierwsza kontrolka na panelu przednim.
  Początkowy test wewnętrzny powoduje wydrukowanie 15 etykiet z najniższą prędkością drukarki, a następnie automatycznie wstrzymuje drukowanie. Każde naciśnięcie przycisku
  PAUSE
  (Pauza) powoduje wydrukowanie dodatkowych 15 etykiet.
  Gdy drukarka jest zatrzymana:
  • Naciśnięcie przycisku
   CANCEL
   (Anuluj) zmienia test wewnętrzny. Po każdym naciśnięciu przycisku
   PAUSE
   (Pauza) drukuje się 15 etykiet z prędkością 152 mm (6 cali) na sekundę.
  • Ponowne naciśnięcie przycisku
   CANCEL
   (Anuluj) powoduje zmianę testu wewnętrznego po raz drugi. Każde naciśnięcie przycisku
   PAUSE
   (Pauza) powoduje wydrukowanie 50 etykiet z najmniejszą szybkością drukarki.
  • Ponowne naciśnięcie przycisku
   CANCEL
   (Anuluj) powoduje zmianę testu wewnętrznego po raz trzeci. Po każdym naciśnięciu przycisku
   PAUSE
   (Pauza) drukuje się 50 etykiet z prędkością 152 mm (6 cali) na sekundę.
  • Ponowne naciśnięcie przycisku
   CANCEL
   (Anuluj) powoduje zmianę testu wewnętrznego po raz czwarty. Każde naciśnięcie przycisku
   PAUSE
   (Pauza) powoduje 15 etykiet z maksymalną prędkością drukarki.
 3. Aby w dowolnym momencie zakończyć test wewnętrzny, naciśnij i przytrzymaj przycisk
  CANCEL
  (Anuluj).