Dane techniczne nośników
Dane techniczne nośników
View content for :
Product:

Dane techniczne nośników

Długość etykiety*
Minimalna* (odrywanie)
17,8 mm (0,7 cala)
Minimalna* (odklejanie)
12,7 mm (0,5 cala)
Minimalna* (obcinak)
25,4 mm (1,0 cala)
Maksymalna**
991 mm (39 cala)
Szerokość nośnika
(etykieta i podkład)
Minimalny
19 mm (0,75 cala)
Maksymalny
114 mm (4,5 cala)
Grubość całkowita
(w tym podkład, jeśli jest)
Minimalny
0,076 mm (0,003 cala)
Maksymalny
0,25 mm (0,010 cala)
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki
Gilza 76 mm (3 cale)
203 mm (8 cala)
Gilza 25 mm (1 cale)
152 mm (6 cala)
Odstęp między etykietami
Minimalny
2 mm (0,079 cala)
Preferowany
3 mm (0,118 cala)
Maksymalny
4 mm (0,157 cala)
Rozmiar nacięcia etykiety/przywieszki (szerokość x długość)
6 x 3 mm (0,25 x 0,12 cala)
Średnica otworu
3,18 mm (0,125 cala)
Położenie wycięcia lub otworu (środek od wewnętrznej krawędzi nośnika)
Minimalny
3,8 mm (0,15 cala)
Maksymalny
57 mm (2,25 cala)
Gęstość, w optycznych jednostkach gęstości (ODU) (czarny znacznik)
> 1,0 ODU
Maksymalna gęstość nośnika
≤ 0,5 ODU
Czujnik nośnika transmisyjnego (położenie stałe)
11 mm (7/16 cala) od krawędzi wewnętrznej
Długość czarnego znacznika
Od 2,5 do 11,5 mm (od 0,098 do 0,453 cala)
Szerokość czarnego znacznika
≥ 9,5 mm (≥ 0,37 cala)
Położenie czarnego znacznika (w obrębie wewnętrznej krawędzi nośnika)
1 mm (0,04 cala)
Gęstość czarnego znacznika
> 1,0 jednostki gęstości optycznej (ODU)
Maksymalna gęstość nośnika
0,3 ODU
* Na rejestrację nośnika i minimalną długość etykiety ma wpływ typ i szerokość nośnika, typ taśmy i szybkość drukowania. Wydajność zwiększa się w miarę optymalizacji tych czynników. Firma Zebra zaleca przeprowadzenie dokładnych testów w przypadku każdego zastosowania.
** Na maksymalne długości etykiet mają wpływ wybrane opcje i narzut oprogramowania sprzętowego.