Kabel zasilający — specyfikacje
Kabel zasilający — specyfikacje

Kabel zasilający — specyfikacje

W zależności od sposobu zamawiania drukarki kabel zasilający może nie wchodzić w skład zestawu. Jeśli nie jest dołączony do zestawu lub jeśli kabel dołączony do zestawu nie spełnia Twoich wymagań, weź pod uwagę następujące informacje.
Aby zapewnić bezpieczeństwo personelu obsługowego oraz samego urządzenia, należy bezwzględnie używać odpowiedniego trójżyłowego przewodu zasilającego, przeznaczonego do stosowania na danym obszarze lub w danym kraju użytkowania urządzenia. Przewód ten musi być wyposażony we wtyk żeński IEC 320 o konfiguracji styków odpowiadającej obowiązującym na danym obszarze wymaganiom, dotyczącym przewodów trójżyłowych z żyłą uziemiającą.
Kabel zasilający — specyfikacje
1
Wtyczka zasilająca prądu przemiennego w danym kraju — powinna mieć przynajmniej jeden ze znaków certyfikacji uznanych międzynarodowych organizacji ds. bezpieczeństwa (Figure 2). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zredukowania zakłóceń elektromagnetycznych należy podłączyć obudowę do uziemienia.
2
3-żyłowy harmonizowany kabel HAR lub inny kabel dopuszczony do użytku w Twoim kraju.
3
Złącze IEC 320 — powinien być na nim umieszczony przynajmniej jeden ze znaków certyfikacji uznanych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa (Figure 2).
4
Długość ≤ 3 m (9,8 stopy). Dane znamionowe 10 A, 250 V AC.
Symbole certyfikacji międzynarodowych organizacji ds. bezpieczeństwa