r-zt2x0-selecting-a-print-mode
Wybór trybu drukowania

Wybór trybu drukowania

Użyj trybu drukowania, który odpowiada użytemu nośnikowi i dostępnym opcjom drukarki. Ścieżka nośnika jest taka sama dla nośnika rolkowego i składanego. Aby ustawić drukarkę na dostępny tryb drukowania, patrz Ustawienia drukowania.
Tryby drukowania i opcje drukarki
Tryb drukowania
Kiedy używać/wymagane opcje drukarki
Działania drukarki
Odrywanie (ustawienie domyślne)
Przeznaczone do większości zastosowań. Ten tryb może być używany z dowolną drukarką i większością typów nośników.
Drukarka drukuje formaty etykiet w miarę ich otrzymywania. Operator drukarki może oderwać wydrukowane etykiety w dowolnym momencie po ich wydrukowaniu.
Nośnik rolkowy w trybie odrywania
(pokazano przy użyciu nośnika do druku termotransferowego z załadowaną taśmą)
Nośnik składany w trybie odrywania
(pokazano przy użyciu nośnika termicznego i bez taśmy)
Odklejanie
Użyj tego trybu, jeśli drukarka jest wyposażona w opcję odklejania lub odbioru podkładu. Opcja odbioru podkładu jest dostępna tylko w drukarce ZT230.
Drukarka w trakcie drukowania odkleja etykietę od podkładu i wstrzymuje pracę, dopóki etykieta nie zostanie odebrana. Podkład wychodzi z przodu drukarki.
  • W trybie odklejania podkład wychodzi z przodu drukarki.
  • W trybie odklejania z funkcją odbioru podkładu zwija się on na wrzeciono zabieraka lub wrzeciono przewijania.
Tryb odklejania
(pokazano bez systemu taśmy)
Tryb odklejania lub tryb odbierania podkładu
(pokazano przy użyciu nośnika termicznego i bez taśmy)
Obcinak
Użyj tego ustawienia, jeśli drukarka ma zainstalowany obcinak, gdy chcesz, aby etykiety były odcinane.
Drukarka wydrukuje etykietę i odetnie ją.
Tryb obcinaka
(pokazano przy użyciu nośnika termicznego i bez taśmy)