Wymiana elementów drukarki
Wymiana elementów drukarki

Wymiana elementów drukarki

Niektóre elementy drukarki, takie jak głowica drukująca i wałek dociskowy, mogą ulec zużyciu i powinny zostać wymienione. Regularne czyszczenie może wydłużyć żywotność niektórych komponentów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zalecanych okresów czyszczenia, patrz Harmonogram i procedury czyszczenia.