t-zt2x0-cancel-self-test
Test wewnętrzny ANULOWANIA

Test wewnętrzny ANULOWANIA

W przypadku testu wewnętrznego ANULOWANIA drukowana jest etykieta konfiguracji drukarki i etykieta konfiguracji sieci. Inne sposoby drukowania tych etykiet można znaleźć w części Informacje dotyczące drukowania.
 1. Wyłącz (O) drukarkę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj
  CANCEL
  (Anuluj), włączając (I) jednocześnie drukarkę. Przytrzymaj przycisk
  CANCEL
  (Anuluj), aż zgaśnie pierwsza kontrolka na panelu przednim.
  Drukarka wydrukuje etykietę konfiguracji drukarki, a następnie etykietę konfiguracji sieci, jak pokazano w tych przykładach.
  Przykładowa etykieta z konfiguracją drukarki
  Przykładowa etykieta konfiguracji sieci