t-zt2x0-final-steps-for-peel-off-mode-with-or-without-liner-take-up
Ostatnie kroki w trybie odklejania (z funkcją odbioru podkładu lub bez niej)

Ostatnie kroki w trybie odklejania (z funkcją odbioru podkładu lub bez niej)

 1. Wciśnij do dołu dźwignię zwalniania mechanizmu odklejania, aby otworzyć zespół odklejania.
 2. Wysuń nośnik o około 18 cali (500 mm) z drukarki.
 3. Usuń naświetlone etykiety, aby pozostał tylko podkład.
 4. Poprowadź podkład za zespołem odklejania. Upewnij się, że koniec podkładu znajduje się na zewnątrz drukarki.
 5. Tę czynność należy wykonać tylko w przypadku korzystania z trybu odklejania z funkcją odbioru podkładu.
  Drukarka musi być wyposażona w opcjonalny element odbioru podkładu.
  1. Wsuń podkład w wycięcie we wrzecionie odbierania podkładu (1).
  2. Wepchnij podkład do tyłu, aż dotknie tylnej płyty zespołu wrzeciona odbioru podkładu.
  3. Owiń podkład wokół wrzeciona odbioru podkładu, a następnie obróć wrzeciono w lewo, aby dokręcić podkład.
  W następnym kroku użyj dźwigni zwalniającej i prawej ręki, aby zamknąć zespół odklejania. Podczas zamykania nie należy używać lewej ręki. Górna krawędź rolki/zespołu odklejania może przytrzasnąć palce.
 6. Zamknij zespół odklejania za pomocą dźwigni zwalniającej mechanizmu odklejania.
 7. Wsuń zewnętrzną prowadnicę nośnika do momentu, aż dotknie samej krawędzi nośnika.
 8. Obróć dźwignię otwierania głowicy drukującej w dół, aż zablokuje głowicę drukującą w miejscu.
 9. Ustaw drukarkę w tryb odklejania (aby uzyskać więcej informacji, patrz Tryb drukowania).
 10. Zamknij drzwi dostępu do nośnika.
 11. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.
 12. Aby uzyskać optymalne rezultaty, skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
 13. Wykonaj Test wewnętrzny ANULOWANIA, aby sprawdzić, czy drukarka może wydrukować etykietę konfiguracji.
  Ładowanie nośnika w trybie odklejania jest zakończone.