oprogramowanie sprzętowe
oprogramowanie sprzętowe

oprogramowanie sprzętowe

Jest to termin używany do określenia programu operacyjnego drukarki. Ten program jest pobierany do drukarki z komputera hosta i zapisywany w Pamięć FLASH. Po każdym włączeniu zasilania drukarki uruchamiany jest ten program operacyjny. Ten program kontroluje, kiedy należy podawać nośnik do przodu lub do tyłu oraz kiedy drukować kropkę na nośniku etykiety.