marszczenie taśmy
marszczenie taśmy

marszczenie taśmy

Marszczenie się taśmy spowodowane nieprawidłowym wyrównaniem lub nieprawidłowym dociskiem głowicy drukującej. Pomarszczenie to może spowodować powstanie pustych miejsc na wydruku i/lub nierównomierne zwijanie zużytej taśmy. Ten stan należy skorygować, wykonując procedury regulacyjne.