Regulacja naciągu taśmy
Regulacja naciągu taśmy
View content for :
Product:

Regulacja naciągu taśmy

Aby drukarka działała prawidłowo, wrzeciono podające taśmy i wrzeciono odbioru taśmy muszą korzystać z tego samego ustawienia naciągu (normalny lub niski naciąg). W większości zastosowań należy używać normalnego ustawienia naciągu, które pokazano tutaj. W przypadku korzystania z wąskiej taśmy lub wystąpienia problemów z taśmą, może być konieczne zmniejszenie jej naciągu.

Normalne ustawienie naciągu

Aby ustawić wrzeciona podające taśmy w normalnym położeniu, nasadkę na końcu wrzeciona należy mocno pociągnąć na zewnątrz, aż zaskoczy na swoje miejsce. Tego ustawienia należy używać w większości zastosowań.
Normalne ustawienie naciągu (wyciągnięte nasadki na końcu wrzeciona)

Niskie ustawienie naciągu

Aby ustawić wrzeciono podające taśmy w położeniu małego naciągu, nasadkę na końcu wrzeciona należy mocno wcisnąć, aż cofnie się i zaskoczy na swoje miejsce. Z tego ustawienia należy korzystać tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. gdy taśma powoduje powstawanie znaczników na początku rolki lub gdy normalny naciąg powoduje zatrzymanie taśmy na końcu rolki.
Wrzeciona taśmy — niskie ustawienie naciągu (wciśnięte nasadki na końcu wrzeciona)