Zmiana ustawień drukarki
Zmiana ustawień drukarki
View content for :
Product:

Zmiana ustawień drukarki

W tej sekcji przedstawiono ustawienia drukarki, które można zmienić, oraz narzędzia umożliwiające ich zmianę.
Narzędzia te obejmują:
  • Sterownik systemu Windows zainstalowany wcześniej. (Więcej informacji: patrz Zmiana ustawień drukarki za pomocą sterownika systemu Windows.)
  • Kreatory drukarki. (patrz Kreatory drukarek).
  • Menu użytkownika drukarki (patrz Menu użytkownika, aby uzyskać więcej informacji).
  • Narzędzia do konfiguracji drukarki Zebra:
  • Polecenia ZPL i Set/Get/Do (SGD) (więcej informacji można znaleźć w przewodniku programowania Zebra).
  • Strony internetowe drukarki, jeśli drukarka ma aktywne przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z serwerem druku (więcej informacji można znaleźć w przewodniku użytkownika przewodowych i bezprzewodowych serwerów druku ZebraNet).