Kreatory drukarek
Kreatory drukarek
View content for :
Product:

Kreatory drukarek

Kreatory drukarki prowadzą użytkownika przez proces konfiguracji różnych ustawień i funkcji drukarki.
Dostępne są następujące kreatory:
  • Set All Wizard (Kreator wszystkich ustawień) — uruchamia kolejno wszystkie kreatory.
  • System Wizard (Kreator systemu) — pozwala skonfigurować ustawienia systemu operacyjnego niezwiązane z drukowaniem.
  • Connection Wizard (Kreator połączenia) — pozwala na skonfigurowanie opcji łączności drukarki.
  • Print Wizard (Kreator drukowania) — pozwala skonfigurować kluczowe parametry i funkcje drukarki. Patrz Uruchamianie kreatora drukowania i drukowanie etykiety testowej.
  • RFID Wizard (Kreator RFID) — pozwala skonfigurować działania podsystemu RFID.
Na ekranie głównym dotknij
Wizards
(Kreatory), aby wyświetlić dostępne opcje.
Więcej informacji na temat poszczególnych ustawień konfigurowanych przez dowolny kreatory można znaleźć w części Menu użytkownika.
Podczas korzystania z kreatorów nie należy wysyłać danych do drukarki z hosta.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy użyć nośnika o pełnej szerokości z uruchomionym programem Print Wizard (Kreator drukowania) lub Set All Wizard (Kreator wszystkich ustawień). Jeśli rozmiar nośnika jest krótszy niż rozmiar drukowanego obrazu, obraz może zostać obcięty lub wydrukowany na wielu etykietach.