Menu RFID
Menu RFID
View content for :
Product:

Menu RFID

Wyświetlana opcja menu
Opis opcji menu
RFID
RFID Status (Stan RFID)
Wyświetlanie stanu podsystemu RFID drukarki.
Powiązane polecenia ZPL:
^HL
lub
~HL
Użyte polecenie SGD:
rfid.error.response
RFID
RFID Test (Test RFID)
Podczas testu RFID drukarka podejmuje próbę odczytu i zapisu do transpondera. Ten test nie powoduje ruchu drukarki.
Aby przetestować etykietę RFID:
 1. Umieść etykietę RFID z jej transponderem nad anteną RFID.
 2. Dotknij
  Start
  (Rozpocznij).
Wyniki testu pojawią się na wyświetlaczu.
Użyte polecenie SGD:
rfid.tag.test.content
i
rfid.tag.test.execute
RFID
RFID Calibrate (Kalibracja RFID)
Rozpocznij kalibrację przywieszek dla nośników RFID. (Nie jest to procedura kalibracji nośnika i taśmy).
Podczas procesu drukarka przesuwa nośnik, kalibruje położenie przywieszki RFID i określa optymalne ustawienia dla stosowanego nośnika RFID.
Ustawienia te obejmują pozycję programowania, używany element anteny oraz poziom mocy odczytu/zapisu. (Więcej informacji można znaleźć w przewodniku programowania RFID 3).
Przed wykonaniem tego polecenia załaduj do drukarki nośnik RFID, skalibruj drukarkę, zamknij głowicę drukującą i podaj przynajmniej jedną etykietę, aby upewnić się, że kalibracja przywieszek rozpocznie się w prawidłowym położeniu.
Pozostaw wszystkie transpondery przed i po kalibracji przywieszki. Dzięki temu drukarka może określić ustawienia RFID, przy których nie jest kodowana sąsiednia przywieszka. Wysuń kawałek nośnika z przodu drukarki, aby umożliwić jego cofanie w czasie kalibracji przywieszki.
Powiązane polecenia ZPL:
^HR
Użyte polecenie SGD:
rfid.tag.calibrate
RFID
Read Power (Moc odczytu)
Jeśli żądana moc odczytu nie jest osiągana poprzez kalibrację znacznika RFID, można podać wartość.
Dopuszczalne wartości:
Od 0 do 30
Powiązane polecenia ZPL:
^RW
Użyte polecenie SGD:
rfid.reader_1.power.read
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki > Konfiguracja)
RFID Setup (Konfiguracja RFID)
RFID READ PWR (Moc odczytu RFID)
RFID
RFID Write Power (Moc zapisu RFID)
Jeśli żądana moc zapisu nie jest osiągana poprzez kalibrację znacznika RFID, można podać wartość.
Dopuszczalne wartości:
Od 0 do 30
Powiązane polecenia ZPL:
^RW
Użyte polecenie SGD:
rfid.reader_1.power.write
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
RFID Setup (Konfiguracja RFID)
RFID WRITE PWR (Moc zapisu RFID)
RFID
RFID Antenna (Antena RFID)
Jeśli żądana antena nie jest znajdowana poprzez kalibrację znacznika RFID, można podać wartość.
Dopuszczalne wartości:
A1, A2, A3, A4
B1, B2, B3, B4
Powiązane polecenia ZPL:
^RW
Użyte polecenie SGD:
rfid.reader_1.antenna_port
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki > Konfiguracja RFID)
RFID Setup
RFID Antenna (Antena RFID)
RFID
RFID Valid Count (Licznik ważnych etykiet RFID)
Resetuje licznik ważnych etykiet RFID.
Powiązane polecenia ZPL:
~RO
Użyte polecenie SGD:
odometer.rfid.valid_resettable
RFID
RFID Void Count (Licznik nieważnych etykiet RFID)
Resetuje licznik nieważnych etykiet RFID.
Powiązane polecenia ZPL:
~RO
Użyte polecenie SGD:
odometer.rfid.void_resettable
RFID
RFID Program Position (Pozycja programowania RFID)
Jeśli żądana pozycja programowania (pozycja odczytu/zapisu) nie jest osiągana poprzez kalibrację znacznika RFID, można podać wartość.
Dopuszczalne wartości:
Od F0 do Fxxx (gdzie xxx to długość etykiety w milimetrach lub 999, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza) — drukarka podaje etykietę do przodu na określoną odległość, a następnie rozpoczyna programowanie.
Od B0 do B30 — drukarka cofa etykietę o określoną odległość, a następnie rozpoczyna programowanie. Aby uwzględnić cofnięcie, należy umożliwić wysunięcie pustego podkładu nośnika z przodu drukarki w przypadku korzystania z pozycji programowania wstecznego.
Powiązane polecenia ZPL:
^RS
Użyte polecenie SGD:
rfid.position.program
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
RFID Setup (Konfiguracja RFID)
Program Position (Programowanie pozycji)
RFID
Read RFID Data (Odczyt danych RFID)
Odczytaj i zwróć określone dane przywieszki z identyfikatora RFID znajdującego się nad anteną RFID. Podczas odczytu danych przywieszki nie następuje ruch drukarki. Głowica drukująca może być otwarta lub zamknięta.
Aby odczytać i wyświetlić informacje przechowywane na przywieszce RFID:
 1. Umieść etykietę RFID z jej transponderem nad anteną RFID.
 2. Dotknij opcji
  Read RFID Data
  (Odczyt danych RFID).
Wyniki testu pojawią się na wyświetlaczu.
Powiązane polecenia ZPL:
^RF
Użyte polecenie SGD:
rfid.tag.read.content
rfid.tag.read.execute