Menu pamięci masowej
Menu pamięci masowej
View content for :
Product:

Menu pamięci masowej

Wyświetlana opcja menu
Opis opcji menu
Storage (Pamięć masowa)
USB
Copy: Files to USB (Kopiuj: pliki do pamięci USB)
Wybierz pliki z drukarki, które mają być zapisane w pamięci USB.
Aby skopiować pliki z drukarki na dysk USB:
 1. Włóż dysk USB do portu hosta USB drukarki.
  Drukarka wyświetli listę dostępnych plików.
 2. Dotknij pola obok żądanych plików. Opcja
  Select All
  (Wybierz wszystkie) jest również dostępna.
 3. Dotknij pola wyboru, aby skopiować wybrane pliki.
Użyte polecenie SGD:
usb.host.write_list
Storage (Pamięć masowa)
USB
Copy: Files to Printer (Kopiuj: pliki do drukarki)
Wybierz pliki, które chcesz skopiować do drukarki z dysku USB.
Aby skopiować pliki z dysku USB do drukarki:
 1. Włóż dysk USB do portu hosta USB drukarki.
  Drukarka wyświetli listę dostępnych plików.
 2. Dotknij pola obok żądanych plików. Opcja
  Select All
  (Wybierz wszystkie) jest również dostępna.
 3. Dotknij znacznika wyboru, aby skopiować wybrane pliki.
Użyte polecenie SGD:
usb.host.read_list
Storage (Pamięć masowa)
USB
Copy: Configuration to USB (Kopiuj: konfigurację do pamięci USB)
Użyj tej funkcji, aby skopiować informacje konfiguracyjne drukarki do urządzenia pamięci masowej USB, takiego jak dysk USB, podłączonego do jednego z portów hosta USB drukarki. Dzięki temu informacje są dostępne bez konieczności drukowania fizycznych etykiet.
Powiązane polecenia ZPL:
^HH
— zwraca informacje o konfiguracji drukarki zwrócone do komputera-hosta.
Strona internetowa drukarki:
Printer Home Page (Strona główna drukarki)
View Printer Configuration (Wyświetl konfigurację drukarki)
(aby wyświetlić informacje o konfiguracji drukarki w przeglądarce internetowej)
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Print Listings on Label (Drukuj konfiguracje na etykiecie)
(aby wydrukować informacje o konfiguracji na etykietach)
Storage (Pamięć masowa)
USB
Print: From USB (Kopiuj: z pamięci USB)
Wybierz pliki do wydrukowania z dysku USB.
Aby wydrukować pliki z dysku USB:
 1. Włóż dysk USB do portu hosta USB drukarki.
  Drukarka wyświetli listę dostępnych plików.
 2. Dotknij pola obok żądanych plików. Opcja
  Select All
  (Wybierz wszystkie) jest również dostępna.
 3. Dotknij znacznika wyboru, aby wydrukować wybrane pliki.
Użyte polecenie SGD:
usb.host.read_list
Storage (Pamięć masowa)
Print Asset Lists (Drukowanie listy zasobów)
Drukowanie określonych informacji na jednej lub kilku etykietach.
Dopuszczalne wartości:
Formaty — drukowanie formatów zapisanych w pamięci RAM, pamięci flash lub na opcjonalnej karcie pamięci.
Obrazy — drukowanie dostępnych obrazów zapisanych w pamięci RAM, pamięci flash lub na opcjonalnej karcie pamięci.
Czcionki — drukowanie dostępnych czcionek w drukarce, w tym standardowych czcionek drukarki oraz wszelkich czcionek opcjonalnych. Czcionki mogą być przechowywane w pamięci RAM lub pamięci flash.
Kody kreskowe — drukowanie dostępnych kodów kreskowych w drukarce. Kody kreskowe mogą być przechowywane w pamięci RAM lub pamięci Flash.
Wszystkie — powoduje wydrukowanie poprzednich etykiet oraz etykiety konfiguracji drukarki i sieci.
Powiązane polecenia ZPL:
^WD
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Print Listings on Label (Drukuj konfiguracje na etykiecie)
Storage (Pamięć masowa)
Print from E: (Drukowanie z dysku E:)
Wydrukuj jeden lub więcej plików zapisanych w drukarce.