Zmiana ustawień drukarki za pomocą sterownika systemu Windows
Zmiana ustawień drukarki za pomocą sterownika systemu Windows
View content for :
Product:

Zmiana ustawień drukarki za pomocą sterownika systemu Windows

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję
  Printers & Scanners
  (Drukarki i skanery).
 2. Kliknij swoją drukarkę na liście dostępnych drukarek, a następnie kliknij
  Manage
  (Zarządzaj).
 3. Kliknij
  Printing Preferences
  (Preferencje drukowania).
  Zostanie wyświetlone okno ZDesigner dla danej drukarki.
  Okno ZebraDesigner
 4. Zmień ustawienia według potrzeb, a następnie kliknij przycisk
  OK
  .