Wykonywanie automatycznej kalibracji
Wykonywanie automatycznej kalibracji
View content for :
Product:

Wykonywanie automatycznej kalibracji

Drukarkę można skonfigurować tak, aby wykonywała automatyczną kalibrację (
CALIBRATE
) lub krótką kalibrację (
SHORT CAL
) przy użyciu parametrów
POWER UP ACTION
lub
HEAD CLOSE ACTION
.
  • CALIBRATE (Kalibracja) — regulacja poziomów i progów czujnika, określanie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
  • SHORT CAL
    (Krótka kalibracja) — ustawianie progów materiałów i siatki bez regulacji wzmocnienia czujnika, określanie długości etykiety i podawanie nośnika do następnej siatki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Czynność przy uruchamianiu lub Czynność przy zamykaniu głowicy.