Wykonywanie ręcznej kalibracji czujnika
Wykonywanie ręcznej kalibracji czujnika

Wykonywanie ręcznej kalibracji czujnika

W przypadku wystąpienia problemów z wydrukiem może być konieczna ręczna kalibracja drukarki.
 1. Dotknij kolejno opcji
  Print
  Sensors
  Manual Calibration
  (Drukowanie > Czujniki > Ręczna kalibracja).
 2. Dotknij opcji
  Start Calibration
  (Rozpocznij kalibrację).
 3. Po wyświetleniu monitu wykonaj czynności opisane w procedurze kalibracji.
  Procedurę kalibracji przeprowadź dokładnie tak, jak w instrukcji.
  • Dotknij opcji
   Next
   (Dalej), aby przejść do następnego monitu.
  • Aby anulować proces kalibracji, można nacisnąć i przytrzymać przycisk
   CANCEL
   (Anuluj) na panelu sterowania na dowolnym etapie procedury.
  Sekwencja kalibracji nośnika w drukarkach ZT231
 4. W razie konieczności naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Anuluj), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.