Uruchamianie kreatora instalacji drukarki
Uruchamianie kreatora instalacji drukarki
View content for :
Product:

Uruchamianie kreatora instalacji drukarki

 1. Na ostatnim ekranie instalatora sterownika pozostaw zaznaczoną opcję
  Run the Printer Installation Wizard
  (Uruchom kreatora instalacji drukarki), a następnie kliknij przycisk
  Finish
  (Zakończ).
  Zostanie wyświetlony kreator instalacji drukarki.
 2. Kliknij
  Next
  (Dalej).
 3. Kliknij
  Install Printer Driver
  (Zainstaluj sterownik drukarki).
  Zostanie wyświetlona umowa licencyjna.
 4. Przeczytaj i zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij
  Next
  (Dalej).
 5. Wybierz opcję komunikacji, którą chcesz skonfigurować dla drukarki:
  • Port sieciowy — służy do instalacji drukarek z połączeniem sieciowym Ethernet (LAN) lub bezprzewodowym (Wi-Fi). Poczekaj, aż sterownik przeskanuje lokalną sieć w poszukiwaniu urządzeń, i postępuj zgodnie z instrukcjami. W razie potrzeby ustaw wartości zgodnie z instrukcjami w Podłączanie do sieci za pośrednictwem portu Ethernet drukarki lub Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej.
  • Port USB — służy do instalacji drukarek podłączonych za pomocą kabla USB. Podłącz drukarkę do komputera w sposób pokazany na Podłączanie do komputera za pomocą portu USB drukarki. Jeśli drukarka jest już podłączona i włączona, może być konieczne odłączenie kabla USB i ponowne zainstalowanie drukarki. Sterownik automatycznie wyszuka model podłączonej drukarki.
  • Port Bluetooth — służy do instalowania drukarek z połączeniem Bluetooth. Nie dotyczy tej drukarki.
  • Inne — służy do instalacji przy użyciu innego typu kabla, np. równoległy (LPT) i szeregowy (COM). Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.
  • Inne — służy do instalacji przy użyciu innego typu kabla, np. szeregowego (COM). Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.
 6. W razie potrzeby wybierz model i rozdzielczość drukarki.
  Model i rozdzielczość znajdują się na naklejce z numerem katalogowym na drukarce, zazwyczaj znajdującej się pod wieszakiem na nośniki. Informacje będą miały następujący format:
  Part Number: XXXXXxY – xxxxxxxx
  gdzie
  XXXXX
  = model drukarki i
  Y
  = rozdzielczość drukarki (
  2
  = 203 dpi,
  3
  = 300 dpi,
  6
  = 600 dpi).
  Na przykład, w numerze części
  ZT411x3 – xxxxxxxx
  ,
  ZT411
  oznacza, że drukarka jest modelem ZT411, a
  3
  oznacza, że rozdzielczość głowicy drukującej wynosi 300 dpi.