Korzystanie z trybu odklejania (z funkcją odbierania podkładu lub bez niej)
Korzystanie z trybu odklejania (z funkcją odbierania podkładu lub bez niej)
View content for :
Product:

Korzystanie z trybu odklejania
(z funkcją odbierania podkładu lub bez niej)

Ścieżka ładowania nośnika rozpoczyna się tak samo dla opcji odbioru poprzez odklejanie i odbieranie podkładu. Opcja odklejania jest pokazana na grafice, która dotyczy obu opcji.
Opcja odklejania
Opcja odbioru podkładu
 1. Włóż nośnik do drukarki. Patrz Wkładanie nośnika do drukarki.
 2. Zwolnij zespół głowicy drukującej.
  Gdy dźwignia głowicy drukującej obraca się w górę, mechanizm głowicy drukującej również obraca się w górę.
 3. Wysuń całkowicie zewnętrzną prowadnicę nośnika.
 4. Załaduj nośnik, jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że nośnik przechodzi przez otwór w transmisyjnym czujniku obecności nośnika (1) i pod wewnętrzną prowadnicą nośnika (2). Nośnik powinien lekko dotykać tylnej strony otworu transmisyjnego czujnika obecności nośnika.
  Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
 5. Wciśnij do dołu dźwignię zwalniania mechanizmu odklejania, aby otworzyć zespół odklejania.
 6. Wysuń z drukarki około 500 mm (18 cali) nośnika. Usuń i wyrzuć etykiety z odsłoniętego nośnika, pozostawiając tylko podkład.
 7. Poprowadź podkład za zespołem odklejania. Upewnij się, że koniec podkładu znajduje się na zewnątrz drukarki.
 8. Tę czynność należy wykonać tylko w przypadku korzystania z trybu odklejania z funkcją odbioru podkładu. Drukarka musi być wyposażona w opcjonalny element odbioru podkładu. Jeśli nie korzystasz z funkcji odbierania podkładu, pomiń ten krok.
  1. Wsuń podkład w wycięcie we wrzecionie odbierania podkładu.
  2. Wepchnij podkład do tyłu, aż dotknie tylnej płyty zespołu wrzeciona odbioru podkładu.
  3. Owiń podkład wokół wrzeciona odbioru podkładu, a następnie obróć wrzeciono w lewo, aby dokręcić podkład.
 9. Zamknij zespół odklejania za pomocą dźwigni zwalniającej mechanizmu odklejania.
  Użyj dźwigni zwalniającej mechanizmu odklejania i prawej ręki, aby zamknąć zespół odklejania. Podczas zamykania nie należy używać lewej ręki. Górna krawędź rolki/zespołu odklejania może przytrzasnąć palce.
 10. Wsuń zewnętrzną prowadnicę nośnika do momentu, aż dotknie samej krawędzi nośnika.
 11. Zamknij zespół głowicy drukującej.
 12. Zamknij pokrywę nośnika.
  Zamknij pokrywę nośnika z opcją odklejania
 13. Ustaw drukarkę w trybie odklejania (patrz Menu drukowania > Pozycja etykiety > Metoda zbierania).
 14. Naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby opuścić tryb pauzy i włączyć drukowanie.
  W zależności od ustawień drukarka może przeprowadzić kalibrację etykiety lub podać etykietę.
 15. Aby uzyskać optymalne rezultaty, skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
 16. Sprawdź, czy drukarka może wydrukować etykietę konfiguracji, przytrzymując przez 2 s przyciski
  FEED
  (Podawanie) i
  CANCEL
  (Anuluj).