Ładowanie taśmy
Ładowanie taśmy
View content for :
Product:

Ładowanie taśmy

Ta sekcja dotyczy tylko drukarek z zainstalowaną opcją druku termotransferowego.
Taśmy używa się tylko w przypadku drukowania na etykietach termotransferowych. W przypadku bezpośredniego drukowania termicznego nie należy ładować taśmy do drukarki. Aby określić, czy taśmy należy użyć z określonym nośnikiem, patrz Taśma.
Aby chronić głowicę drukującą przed zużyciem, należy zawsze używać taśmy szerszej od nośnika. Taśma musi być powlekana na zewnętrznej powierzchni.
 1. Otwórz pokrywę nośnika.
  Otwórz pokrywę nośnika z opcją odrywania
 2. Umieść rolkę taśmy na wrzecionie podającym taśmy tak, aby luźny koniec taśmy odwijał się tak, jak pokazano na ilustracji. Popchnij rolkę maksymalnie do tyłu.
 3. Pusta gilza taśmy na wrzecionie obierającym taśmy jest założona w momencie dostawy drukarki. Jeśli nie ma tam gilzy, umieść pustą gilzę taśmy na wrzecionie obierającym taśmy. Popchnij gilzę maksymalnie do tyłu.
 4. Przeprowadź taśmę pod zespołem głowicy drukującej, jak pokazano na ilustracji.
  Głowica drukująca może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
 5. Po przeprowadzeniu taśmy tak daleko, jak to możliwe pod zespołem głowicy drukującej:
  1. Nawiń taśmę na gilzę założoną na wrzeciono odbierające taśmy.
  2. Obróć wrzeciono kilka razy w kierunku pokazanym na ilustracji, aby naciągnąć i wyrównać taśmę.
 6. Jeśli nośnik jest już załadowany, obróć dźwignię otwierania głowicy drukującej w dół, aż zablokuje głowicę drukującą w miejscu.
  W przeciwnym razie przejdź do sekcji Ładowanie nośnika.
 7. Zamknij pokrywę nośnika.
  Zamknij pokrywę nośnika z opcją odrywania
 8. W razie konieczności naciśnij przycisk
  PAUSE
  (Pauza), aby włączyć drukowanie.