Uruchamianie kreatora drukowania i drukowanie etykiety testowej
Uruchamianie kreatora drukowania i drukowanie etykiety testowej
View content for :
Product:

Uruchamianie kreatora drukowania i drukowanie etykiety testowej

Kreator drukowania konfiguruje drukarkę, drukuje etykiety testowe i dostosowuje jakość wydruku na podstawie wyników etykiet testowych.
Podczas korzystania z kreatorów nie należy wysyłać danych do drukarki z hosta.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy użyć nośnika o pełnej szerokości z uruchomionym programem
Print Wizard
(Kreator drukowania) lub
Set All Wizard
(Kreator wszystkich ustawień). Jeśli rozmiar nośnika jest mniejszy niż rozmiar drukowanego obrazu, wyniki mogą zostać obcięte lub wydrukowane na wielu etykietach.
Po zakończeniu procedur konfiguracji drukarki i uruchomieniu kreatora konfiguracji drukarki skorzystaj z tej sekcji, aby wydrukować etykietę testową. Wydrukowanie tej etykiety pozwala sprawdzić, czy połączenie działa i czy konieczne jest dostosowanie ustawień drukowania.
 1. Na ekranie głównym dotknij kolejno
  Wizards
  Print
  Start Print
  (Kreatory > Drukowanie > Rozpocznij drukowanie).
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby określić następujące informacje:
  • Typ druku (druk termotransferowy lub druk termiczny bezpośredni)
  • Typ etykiety (ciągła, odstęp/nacięcie lub znak)
  • szerokość etykiety
  • metoda pobierania (oderwanie, odklejanie, zwijanie, obcinarka, cięcie z opóźnieniem, odklejanie bez podkładu, zwijanie bez podkładu, odrywanie bez podkładu lub aplikator)
  Po ich wybraniu kreator wyświetli polecenie załadowania nośnika, a następnie umieszczenia etykiety na czujniku nośnika.
 3. Załaduj nośnik w taki sposób, aby etykieta była nad zielonym światłem czujnika, a następnie dotknij znacznika wyboru.
 4. Po wyświetleniu monitu zamknij głowicę drukującą, a następnie dotknij następnego znacznika wyboru.
  Drukarka przeprowadzi kalibrację i wyświetli pytanie, czy chcesz wydrukować etykietę testową.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami aż do zakończenia automatycznej kalibracji drukarki.
 6. Po wyświetleniu monitu o wydrukowanie etykiety testowej dotknij znacznika wyboru.
  Wydrukowana zostanie etykieta testowa podobna do tej. Jeśli etykiety są mniejsze od obrazu, drukowana jest tylko część etykiety testowej.
 7. Sprawdź położenie etykiety na listwie odrywania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zmień położenie nośnika po wydruku nad listwą odrywania.
  • Jeśli odstęp między etykietami mieści się na pasku odrywania, przejdź do następnego kroku.
  • Jeśli odstęp między etykietami nie mieści się bezpośrednio na pasku odrywania, po zakończeniu drukowania należy przesunąć nośnik nad pasek odrywania.
   Niższe liczby przenoszą nośnik do drukarki o określoną liczbę punktów (linia odrywania przesuwa się bliżej krawędzi właśnie wydrukowanej etykiety).
   Wyższe liczby przenoszą materiał z drukarki (linia odrywania przesuwa się bliżej krawędzi czołowej następnej etykiety).
   Przesuwanie pozycji nośnika.
 8. Sprawdź jakość obrazu na etykiecie testowej. Czy jakość kodu kreskowego i tekstu na etykiecie testowej jest zadowalająca? Aby uzyskać pomoc, patrz Ocena jakości kodu kreskowego.
  • Jeśli tak, dotknij znacznika wyboru, a następnie sprawdź, jakie inne problemy mogą mieć wpływ na jakość wydruku. Patrz Problemy z jakością druku lub drukowaniem.
  • Jeśli nie, dostosuj jakość wydruku ręcznie, zmieniając ustawienia intensywności i szybkości w systemie menu drukarki lub uruchom kreatora pomocy w zakresie jakości druku. Patrz Korzystanie z kreatora pomocy dotyczącej jakości druku.