Komunikaty o alarmach i błędach
Komunikaty o alarmach i błędach
View content for :
Product:

Komunikaty o alarmach i błędach

Wyświetlacz
Możliwe przyczyny
Zalecane rozwiązania
Głowica drukująca nie jest całkowicie zamknięta.
Całkowicie zamknij głowicę drukującą.
Czujnik otwarcia głowicy drukującej nie działa prawidłowo.
Wezwij technika serwisu w celu wymiany czujnika.
Nośnik nie jest załadowany lub jest załadowany nieprawidłowo.
Prawidłowo załaduj nośnik. Patrz Ładowanie nośnika.
Czujnik nośnika źle ustawiony.
Sprawdź położenie czujnika nośnika.
Drukarka jest ustawiona na nośnik nieciągły, ale załadowano nośnik ciągły.
  1. Załaduj prawidłowy typ nośnika lub zresetuj aktualny typ nośnika w drukarce.
  2. Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Wystąpił problem z nośnikiem w ścieżce nośnika.
  1. Sprawdź, czy nośnik nie jest załadowany nieprawidłowo lub czy nie przyczepił się do elementów w ścieżce nośnika.
  2. Sprawdź, czy nośnik jest nawinięty wokół wałka dociskowego. Ostrożnie usuń wszystkie etykiety. W razie potrzeby oczyść wałek dociskowy z kleju (patrz Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego).
W trybie termotransferu:
  • taśma nie jest załadowana
  • taśma jest załadowana nieprawidłowo
  • czujnik taśmy nie wykrywa taśmy
  • nośnik blokuje czujnik nośnika
  1. Prawidłowo załaduj taśmę. Patrz Ładowanie taśmy.
  2. Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
W trybie termotransferu drukarka nie wykryła taśmy, mimo że jest prawidłowo załadowana.
Skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika lub załaduj ustawienia domyślne drukarki, dotykając kolejno
Menu
System
Settings
Restore Defaults
Restore Printer
(Menu > System > Ustawienia > Przywróć ustawienia domyślne > Przywróć drukarkę).
Jeśli używasz nośnika bezpośredniego termicznego, drukarka czeka na załadowanie taśmy, ponieważ jest nieprawidłowo ustawiona na tryb termotransferowy.
Ustaw drukarkę na tryb bezpośredni termiczny. Patrz Drukowanie > Jakość druku > Typ druku.
Taśma jest załadowana, ale drukarka jest ustawiona na tryb bezpośredni termiczny.
W przypadku nośnika bezpośredniego termicznego taśma nie jest potrzebna. Jeśli używasz nośnika bezpośredniego termicznego, wyjmij taśmę. Ten komunikat o błędzie nie ma wpływu na drukowanie.
Jeśli po wyjęciu taśmy komunikat nie znika, skalibruj drukarkę. Patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Jeśli używasz nośnika termotransferowego, który wymaga taśmy, ustaw drukarkę na tryb termotransferu. Patrz Określanie Metoda obsługi nośnika.
Głowicę drukującą wymieniono na nieoryginalną głowicę drukującą Zebra.
Zainstaluj oryginalną głowicę Zebra.
Wystąpił problem z głowicą drukującą.
Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie, aby sprawdzić, czy błąd powtarza się. Jeśli tak, wymień głowicę drukującą.
Któryś z elementów głowicy drukującej przestał działać.
Jeśli lokalizacja uszkodzonego elementu ma wpływ na drukowanie, wymień głowicę drukującą.
Zbliża się koniec okresu eksploatacji głowicy drukującej, należy ją wymienić.
Wymień głowicę drukującą.
Trzeba wyczyścić głowicę drukującą.
Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia, które znajdują się w sekcji Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego.
GORĄCA POWIERZCHNIA:
Głowica może być wystarczająco gorąca, aby spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
Nadmierna temperatura głowicy drukującej.
Odczekaj, aż drukarka ostygnie. Drukowanie zostanie automatycznie wznowione, gdy elementy głowicy drukującej ochłodzą się do akceptowalnej temperatury roboczej.
Jeśli ten błąd nie znika, rozważ umieszczenie drukarki w innym miejscu lub użycie mniejszej prędkości drukowania.
Drukarka wyświetla jeden z tych komunikatów lub przełącza się między nimi:
GORĄCA POWIERZCHNIA:
Te komunikaty o błędach może spowodować nieprawidłowo podłączony kabel danych głowicy lub kabel zasilający. Głowica może być wystarczająco gorąca, aby spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
Kabel danych głowicy drukującej jest nieprawidłowo podłączony.
Prawidłowo podłącz głowicę drukującą.
Termistor w głowicy drukującej jest uszkodzony.
Wymień głowicę drukującą.
GORĄCA POWIERZCHNIA:
Ten komunikat o błędzie może spowodować nieprawidłowo podłączony kabel danych głowicy lub kabel zasilający. Głowica może być wystarczająco gorąca, aby spowodować poważne oparzenia. Odczekaj, aż głowica drukująca ostygnie.
Temperatura głowicy drukującej zbliża się do dolnej roboczej wartości granicznej.
Kontynuuj drukowanie, temperatura głowicy będzie wzrastała do prawidłowej temperatury roboczej. Jeśli błąd nie zniknie, prawdopodobnie otoczenie jest zbyt zimne, aby drukować prawidłowo. Przenieś drukarkę do cieplejszego miejsca.
Kabel danych głowicy drukującej jest nieprawidłowo podłączony.
Prawidłowo podłącz głowicę drukującą.
Termistor w głowicy drukującej jest uszkodzony.
Wymień głowicę drukującą.
Ostrze tnące jest ostre. Nie wolno dotykać ani pocierać ostrza palcami.
Ostrze tnące znajduje się w ścieżce nośnika.
Wyłącz zasilanie drukarki i odłącz ją od zasilania. Sprawdź moduł obcinaka pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyść go zgodnie z instrukcjami czyszczenia, które znajdują się w sekcji Czyszczenie i smarowanie modułu obcinaka.
Za mało pamięci, aby wykonać określoną funkcję.
Zwolnij pamięć w drukarce, dopasowując format naklejki lub parametry drukarki. Jeden ze sposobów zwolnienia pamięci to dostosowanie szerokości druku do faktycznej szerokości naklejki zamiast pozostawiania domyślnego ustawienia szerokości.
Upewnij się, że dane nie są przekazywane do urządzenia, które jest niezainstalowane lub niedostępne.
Jeśli problem nie zniknie, wezwij technika serwisu.