Etykiety konfiguracji
Etykiety konfiguracji
View content for :
Product:

Etykiety konfiguracji

Dwa z najczęściej używanych elementów diagnostycznych drukarki to etykiety drukarki i konfiguracji sieci. Analiza informacji na tych etykietach może pomóc w rozwiązaniu potencjalnych problemów.
Aby wydrukować etykietę konfiguracji drukarki, dotknij kolejno opcji
Menu
Settings
Print System Settings
(Menu > Ustawienia > Drukuj ustawienia systemu).
Przykładowa etykieta konfiguracji drukarki
Aby wydrukować etykietę konfiguracji sieci, dotknij kolejno opcji
Menu
Networks
Print: Network Info
(Menu > Sieci > Drukuj: informacje o sieci).
Przykładowa etykieta konfiguracji sieci